Geografisch thema

De Linde

ID: 8856   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8856

Beschrijving

Rechte weg, van de Doornhut tot aan de Lodewijk van Malestraat, gelegen op het gehucht Male. Loopt door het Park van Male en voormalig kasteeldomein van de families De Peellaert (cf. Maalse Steenweg nr. 488) en De Malingreau d'Hembise (cf. Puienbroeklaan nummers 35-37). De naam komt van de Oude Lindeweg, ook Groene Straete of Den Groene Weg genoemd, en is eeuwenlang de verbinding tussen het kasteel van Male en het dorp van Sint-Kruis. Het straatdeel tussen Puienbroeklaan en Lodewijk van Malestraat volgt het tracé van de Oude Lindeweg. Het deel tussen de Puienbroeklaan en de Brieversweg is ingenomen door de tuinen van de huizen aan de Brieversweg, een stuk van de oude dreef is o.m. nog herkenbaar in de tuin van nummer 121 (cf. infra).
De verkaveling van het bosgebied wordt ingezet vlak vóór de Tweede Wereldoorlog.
Residentiële straat in een bosrijke omgeving en afgezoomd met beuken, villa's hoofdzakelijk uit de jaren 1950-1970. Oudste bebouwing dicht bij de bewonerskern van Male, cf. nummers 106-108. Deze twee boerenarbeiderswoningen uit de 19de eeuw worden in de 20ste eeuw grondig vernieuwd.

  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nummer 118, nummer 531.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 45.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Boerenarbeiderswoning

  • Is deel van
    Sint-Kruis