Geografisch thema

Doornhut

ID
8859
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8859

Beschrijving

Bijna rechte verbindingsweg tussen de Moerkerkse en de Maalse Steenweg. De naam verwijst naar een oud toponiem, de betekenis is onduidelijk. Bij de indeling in tiendehoeken door het kapittel van Sint-Donaas wordt het gebied aan de Gemeneweideweg-Noord aangeduid met de plaatsnaam Duivelsdoorn. Vóór 1841 vermeld als Assebrouckestraat. Op de Poppkaart (1842) vermeld als "Gemeene Weyde weg" (zie Gemeneweideweg-Noord), ongeveer halverwege de straat loopt de oude Gemeneweideweg richting Engelendalelaan terwijl de Doornhut zich afsplitst en aansluit bij de Vossensteert. In de 19de eeuw is er ook sprake van "de straet van Duivelsdoornhut naer de Vossesteert", tot circa de Eerste Wereldoorlog als Duivelsdoornhut aangeduid en later vereenvoudigd tot Doornhut. De straat krijgt tijdens een korte periode de naam Baron de Malingreau d'Hembisestraat (burgemeester van Sint-Kruis tussen 1896-1921) en vanaf 1948 officieel de naam Doornhut.

De straat ligt op het gebied "De Bergen", een hoger gelegen zanderig stuk tussen Moerkerkse Steenweg, Doornhut en Brieversweg.
Op de hoek met de Moerkerkse Steenweg stond de oude herberg en boerderij "Vogelzang", later "De Doornhut", reeds vermeld in de 16de eeuw en afgebroken in 1996.

Heden woonstraat met hoofdzakelijk residentiële allure, op de hoek met de Maalse Steenweg dominerende aanwezigheid van een groot distributiebedrijf.

De oudste huizen, nummers 71-73 (nummer 75 is van latere datum) staan op de Ferrariskaart (1770-1778) en zijn dwars op de straat georiënteerd. De oorspronkelijk lage huisjes zijn opgetrokken in de 19de of begin 20ste eeuw. Verankerde baksteenbouw met bepleisterde en witbeschilderde voorgevels met imitatievoegen. In de zijgevel van nummer 71 steekt een klein vierkant venster.

In het begin van de straat staat een rij met al dan niet verbouwde arbeidershuizen (nummers 1-17) uit het begin van de 20ste eeuw. Nummer 14 is een kleine, lage villa van 1933 ontworpen door architect Firmin Koentges (Brugge) in een typische regionalistische architectuur. Voorts hoofdzakelijk villa's uit de jaren 1940-1980.

 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1042/0750, 1933.
 • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 113.
 • CAFMEYER M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse vanaf de vroege Middeleeuwen, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, jaargang 117, nummers 1-2, 1980, p. 77-103.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 48.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Villa van 1939

 • Omvat
  Woning De Zandberg

 • Is deel van
  Sint-Kruis


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Doornhut [online], https://id.erfgoed.net/themas/8859 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.