Geografisch thema

Engelendalelaan

ID
8862
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8862

Beschrijving

Licht bochtige straat, verbindt de Maalse Steenweg met de Astridlaan (zie Assebroek) en ligt gedeeltelijk op het grondgebied Assebroek. De benaming dateert van 1948.

De laan vormt de grens tussen het domein van Male en het leengoed "Ter Lo" (zie Bouchoutestraat). Engelendale is de naam van het klooster van de jacobinessen die in 1292 een klooster stichten aan de Oedelemse Steenweg (zie Astridlaan, Assebroek). In 1578 moeten de kloosterlingen wegens de godsdienstperikelen uitwijken naar de binnenstad (zie Brugge 18nb, Jakobinessenstraat). Het klooster werd afgebroken, de hoeve is bewaard gebleven.

Tot aan Ter Heide volgt de weg een gedeelte van de oude Gemeneweideweg (zie Gemeneweideweg-Noord), herkenbaar aan de brede grasstrook aan de westzijde van de weg en afgeboord met bomen. Op een kaart van 1775, met eigendommen van de Brugse kartuizers in Assebroek en Sint-Kruis, aangeduid als "Weide Straete", en vanaf Ter Heide als "Loo Weide Straete".

Residentiële straat, afgezoomd met rode beuken. Behalve het 19de-eeuws boerderijtje, nummer 41, dateren alle huizen (villa's) uit de tweede helft van de 20ste eeuw. Onder meer woning eerst genoemd Billiet naar ontwerp van architecten Peter Callebout (Nieuwpoort) en Fernand Sohier (Brugge).

  • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 118.
  • CAFMEYER M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse vanaf de vroege Middeleeuwen, in Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis te Brugge, jaargang 117, nummers 1-2, 1980, p. 93-94.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 55.
  • CREIJF S., Architect F. Sohier. Woonhuizen: nieuwbouw - restauratie - renovatie, 2002-2003, p. 34 (onuitgegeven licentiaatsverhandeling).

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Sint-Kruis


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Engelendalelaan [online], https://id.erfgoed.net/themas/8862 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.