Geografisch thema

Julius Delaplacestraat

ID
8866
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8866

Beschrijving

Loopt met een lichte bocht van de Moerkerkse Steenweg naar de Dampoortstraat. Na de Eerste Wereldoorlog, Delaplacestraat genoemd, als hulde aan de hier wonende verzetsstrijder Julius Delaplace, die in 1916 door de Duitsers is gefusilleerd. In 1948 wordt de voornaam Julius toegevoegd. In 1997 vindt de archeologische dienst van de Stad Brugge tijdens opgravingen op oude tuingronden (tussen Moerkerkse Steenweg, Brugse Mettenstraat en Marcus Laurinstraat) en gelegen in de nabijheid van de oude Romeinse weg tussen Brugge en Aardenburg, resten van een Romeinse waterput, waarschijnlijk uit de 1ste-2de eeuw. Oude straat, staat op de kaart van Marcus Gerards (1562). Op een 18de-eeuwse kopie van een kaart uit 1663 vermeld als "het kercke wegelken", en op een kaart van 1775 met de eigendommen van de Brugse kartuizers in Assebroek en Sint-Kruis als "kercke wegh ofte lyckwegh". Door de aanwezigheid van de herberg "De Klokke", op de hoek van de Moerkerkse Steenweg (nummer 142), in de loop van de 19de en begin van de 20ste eeuw ook Klokstraat genoemd.

Woonstraat met enkel in het eerste deel een bescheiden commerciële functie. De oudste bebouwing situeert zich aan het kruispunt met de Karel van Manderstraat in het centrum van het Dampoortkwartier, waarvan de verkavelingen circa 1900 wordt ingezet. Nummer 185, van 1906, is een achteruitliggend woonhuis met voortuintje oorspronkelijk met timmermansatelier en paardenstal. De oranje bakstenen gevel, met gebruik van gele baksteen voor speklagen en geblokte ontlastingsbogen heeft rechthoekige muuropeningen met I-balken. Verder overwegend kleine burgerhuizen uit het Interbellum van twee à drie traveeën en twee bouwlagen meestal onder gemansardeerde zadeldaken. Nummers 38-46 is een samenstel van vijf woningen gebouwd in 1933, nummers 38-40 en nummers 42-44 hebben gelijkaardige gevels in spiegelbeeld. Licht historiserende top- en lijstgevels. Nummer 44 heeft bewaard schrijnwerk met karakteristieke roedeverdeling in de bovenlichten. Nummer 92 is een vrijstaande woning van 1938, schuin op de rooilijn geplaatst en met een opvallende halfronde, als toren uitgewerkte erker met rechts daarvan de inkom in een lage aanbouw. Aan de noordkant, tussen de Blauwkasteelweg en de Kartuizersstraat, dominerende aanwezigheid van een appartementenblok van 1990 op de plaats van een preventorium gebouwd in 1923 (zie Blauwkasteelweg). Op voormalige tuingronden bouwt de Brugse Maatschappij in 2000-2001 een inbreidingsproject voor begeleid wonen. Vier appartementen ontworpen door architect Joris De Vriese (Brugge) en verschillende paviljoenen zijn toegankelijk via de Moerkerkse Steenweg en de nieuw aangelegde Watervlietstraat.

 • Dienst Infrastructuur en Ruimtelijke Ordening Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1513/2001.
 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plattegronden Watering van Blankenberge, nummer 1252; Verzameling kaarten en plannen, nummer 118.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummer 1032/0091, 1906; nummer 1041/0705, 1933; nummer 1045/0974, 1938.
 • HILLEWAERT B., Archeologisch jaarrapport 1997-1999, 2000, p. 165.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 97.
 • WEYTS D., Sint-Kruis omstreeks 1900, in Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis, Heemkundige Kring Brugs Ommeland, 2000, p. 16.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis naar ontwerp van E. Vanden Bilcke

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning van 1936

 • Is deel van
  Sint-Kruis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Julius Delaplacestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8866 (Geraadpleegd op )