Geografisch thema

Lodewijk van Malestraat

ID: 8877   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8877

Beschrijving

Deels gekasseide en deels geasfalteerde straat tussen de Pelderijnstraat en de Brieversweg op het gehucht Male. De huizen nummers 2 en 4, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, liggen in het dorpsgezicht beschermd bij Ministerieel Besluit van 04/07/96 samen met de straatkant palend aan het abdijpark van Male. In 1948 genoemd naar Lodewijk van Male die hier in 1330 wordt geboren. Hij is de laatste graaf uit het huis van Vlaanderen en overlijdt in 1384.
De straat vertrekt van het Maleplein op de splitsing met de oude Antwerpse Heerweg (cf. Pelderijnstraat). Voorheen Noord- of Veldstraat genoemd "zoo men gaet naer Damme…ofte naer 't Velt" id est het nabijgelegen Maleveld. In de eerste helft van de 19de eeuw situeren de huizen zich hoofdzakelijk aan de westkant. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw worden ook de percelen aan de oostkant ingenomen.

Dominerende aanwezigheid van het abdijpark afgezoomd met een gemengde haag, en op de hoek met de Pelderijnstraat, het voormalige schepenhuis (cf. infra). Woonstraat getypeerd door een aantal lage, vrijstaande woningen. De voormalige boerenarbeiderswoningen zijn door 20ste-eeuwse aanpassingen nog weinig authentiek, onder meer cf. nummers 53-55 en nummer 61. De hoeve, nummer 40, staat op de kadasterkaart van 1809 maar wordt in de tweede helft van de 20ste eeuw uitgebreid en grondig aangepast. Op het einde van de straat staan recente woningen en enkele handelszaken.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nummer 1608.
 • CAFMEYER M., Male geschiedkundige sprokkelingen, 1950, pagina 17.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 134.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Kruis
  Sint-Kruis (Brugge)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Lodewijk van Malestraat 66 (Brugge)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning en boerderij
  Lodewijk van Malestraat 24, 26 (Brugge)

 • Omvat
  Vrijstaande dorpswoning in tuin
  Lodewijk van Malestraat 54 (Brugge)