Geografisch thema

Mar. van Vlaanderenstraat

ID
8880
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8880

Beschrijving

Loopt vanaf de Maalse Steenweg tot aan het Rijkeveldebos op het grondgebied Oedelem. De naam herinnert aan Margareta, de op Male geboren gravin van Vlaanderen (1350-1406). Door haar huwelijk in 1369 met de hertog Filips de Stoute wordt het graafschap Vlaanderen bij Bourgondië gevoegd. De straat was vroeger een onderdeel van de oude verbindingsweg tussen Male en Oedelem zoals aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571), de kaart van Ferraris (1770-1778) en de Poppkaart (1842) als "weg van Maele naer Oedelem". Het tracé van de oude landweg wordt verder gezet in de aarden weg door Rijkeveldebos en op grondgebied Oedelem in de gekasseide Weg naar Sint-Kruis. Enkel aan de westkant van de straat, schaarse, verspreide bebouwing. De enkele woonhuizen dateren hoofdzakelijk uit de tweede helft van de 20ste eeuw, nummer 27 is een tuinbouwbedrijf. Langs de wegberm aanwezigheid van drie hakhoutstoven van zomereik.

  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p.139.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Mar. van Vlaanderenstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/8880 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.