Geografisch thema

Pastorieweg

ID: 8886   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8886

Beschrijving

Korte, nagenoeg rechte weg tussen de Boogschutterslaan en het Warrenplein. De weg staat haaks op het kerkhof van de kerk van de Heilige Kruisverheffing. Het huidig tracé bestaat reeds in de 18de eeuw zoals aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778). Op een kaart van 1775, met eigendommen van de Brugse kartuizers in Assebroek en Sint-Kruis, als doodlopende weg aangeduid. Circa 1926 krijgt de weg officieel de naam Pastorijweg, vanaf 1948 Pastorieweg. De rijweg loopt tot aan het nieuwe kerkhof, aangelegd en gewijd in 1950 (het oude kerkhof aan de kerk van Sint-Kruis, met een belangrijk aantal waardevolle grafmonumenten, blijft behouden). Vanaf daar gaat de weg over in een fiets- en wandelpad langs het nieuwe kerkhof en gelegen aan een driehoekig begraasd pleintje met platanen.

De westkant van de weg wordt gedomineerd door het klooster en schoolgebouw cf. nummers 2-4. Aan de oostkant staan nieuwe huizen met op het eind van de straat de pastorie (cf. nummer 15) en een kinderdagverblijf daterend van 1983. Links van de parking vóór het kerkhof liggen twee bunkers uit de Tweede Wereldoorlog.

 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Verzameling kaarten en plannen, nummer 118.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 162.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Kruis
  Sint-Kruis (Brugge)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning van het langgeveltype
  Pastorieweg 6 (Brugge)

 • Omvat
  Klooster van de zusters van Maria van Pittem en vrije basisschool
  Pastorieweg 2, 4 (Brugge)

 • Omvat
  Pastorie van de kerk van de Heilige Kruisverheffing
  Pastorieweg 15 (Brugge)

 • Omvat
  Twee betonnen bunkers
  Pastorieweg zonder nummer (Brugge)