Geografisch thema

Pelderijnstraat

ID: 8887   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8887

Beschrijving

Loopt van en naar de Maalse Steenweg, met smaller tweede deel, aangelegd als fiets- en wandelpad. Genoemd naar de zogenaamde schandpaal of pelderijn, geplaatst in de 16de eeuw. Oude bocht van de vroegere Antwerpse Heerweg (cf. Maalse Steenweg) die langs het kasteel van Male liep. De heerweg wordt rechtgetrokken in 1769. De bocht van de huidige Pelderijnstraat wordt vermoedelijk pas na de Tweede Wereldoorlog afgesneden door een rechte verbinding, zodat de straat als relict van de oude heerweg blijft bestaan. De naam dateert van 1948.
Gekasseide straat, beschermd als dorpsgezicht bij Ministerieel Besluit van 04/07/96, in de bocht van de steenweg Brugge-Gent nabij het historische slot Male. De gaaf bewaarde aanleg, met driehoekig dorpsplein, verschilt nauwelijks van de 18de-eeuwse situatie.
De landelijke straat wordt gedomineerd door de aanwezigheid van het monumentale kasteel van Male, heden abdij, het stadhuis en het pelderijn. Daarnaast kleinschalige, hoofdzakelijk 19de-eeuwse bebouwing afgewisseld met al dan niet omhaagde en bebouwde percelen. Een weide geeft vanaf de Maalse Steenweg vrij uitzicht op de abdij.
Nummer 4 is een voormalige herberg zogenaamd "De Roos", recent verbouwd tot tearoom. De herberg wordt in de 16de eeuw vermeldt als "een huys ende herberghe ghenaempt de Roose …liggende en staende jeghens over het Stadthuys van Male".

 • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, pagina 107.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 165.

Bron     : GiltĂ© S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Kruis
  Sint-Kruis (Brugge)

 • Omvat
  Abdij Sint-Trudo van de kanunnikessen-augustinessen van de orde van het Heilig Graf
  Pelderijnstraat 14 (Brugge)

 • Omvat
  Afspanning voor paarden Het Koersepeerd
  Pelderijnstraat 41 (Brugge)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Pelderijnstraat 13 (Brugge)

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning
  Pelderijnstraat 47 (Brugge)

 • Omvat
  Gekoppelde arbeiderswoningen bij abdij
  Pelderijnstraat 16, 18 (Brugge)

 • Omvat
  Hoeve
  Pelderijnstraat 19 (Brugge)

 • Omvat
  Kasteel Les Fayards
  Pelderijnstraat 54 (Brugge)

 • Omvat
  Lage vrijstaande arbeiderswoning van 1868
  Pelderijnstraat 3 (Brugge)

 • Omvat
  Lage, vrijstaande arbeiderswoning
  Pelderijnstraat 7 (Brugge)

 • Omvat
  Schandpaal
  Pelderijnstraat zonder nummer (Brugge)

 • Omvat
  Schepenhuis
  Pelderijnstraat 10, 12 (Brugge)

 • Omvat
  Toegangspoort
  Pelderijnstraat 46 (Brugge)