Geografisch thema

Polderstraat

ID
8890
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8890

Beschrijving

Weg met bochtig verloop vanaf de Moerkerkse Steenweg tot op het grondgebied Damme. De aftakking van de Aardenburgseweg slingert zich noordwaarts door de polders van de Broek als verbindingsweg tussen de dorpskernen van Sint-Kruis en Damme. De straat volgt het tracé van de dijk, aangelegd bij de inpoldering vanaf de 10de eeuw. In 1412 vermeld als "de Heerweghe die strecten Dammewaert". Op de kaart van Marcus Gerards (1562) staat de aanzet van de straat, voorbij de kerk, aangeduid. Vanaf de Gemeneweideweg-Noord samenloop met het Zuidervaartje. De voormalige grens van de Brugse Paallanden dwarst de straat ter hoogte van nummer 27 en loopt in noordwestelijke richting door het kasteeldomein Warrem (nummer 64-66). De paalsteen "zynde eenen witten steen aldaer van oudsher ghestaen" staat er nog steeds, maar zit weggedoken in de haag. Heette vroeger de "Damsche Heerweg", op de Poppkaart (1842) aangeduid als de "straet van Brugge naer Damme". De straat krijgt tussen 1926 en 1948 de naam Karel Van Robaysstraat als eerbetoon aan Karel Van Robays (1852-1926): architect, meubelmaker en schepen van Sint-Kruis tussen 1904-1920. Atelier en woning, eerst van Karel en later van zijn zoon Hubrecht, waren vanaf 1887 tot in het Interbellum gevestigd in de nummers 4-6. In 1948 wordt de oude, volkse benaming Polderstraat officieel ingevoerd.

Het gekasseide gedeelte, in de dorpskern, wordt aan de westkant gekarakteriseerd door rijhuizen met burgerwoningen, teruggaand tot de tweede helft van de 19de eeuw, maar vooral daterend uit het interbellum. Meestal huizen van twee bouwlagen en twee à drie traveeën onder zadeldaken. In de gevel van nummer 6 zit een gevelkapelletje met neogotische driepasboog en een beeld van Maria. Ook nog vrijstaande woningen en villa's gebouwd in de loop van de 20ste eeuw.

Nummer 36 is de voormalige pastorie die vroeger via de tuin in verbinding stond met de huidige, gebouwd in 1898 (zie nummer 15). Het huis staat aangeduid als pastorie op de kaart van 1690 met de Brugse Paallanden, getekend door Jan Lobbrecht. Op een kaart van 1775, met de eigendommen van de Brugse kartuizers in Assebroek en Sint-Kruis, staat in deze omgeving een "pastorie huys" getekend. De pastorie staat ook nog op een kadasterkaart van 1809 en de Poppkaart (1842). Aan het huis, wellicht daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw, maar eventueel met oudere kern, is in de jaren 1960 een nieuwe vleugel toegevoegd.

Verder aanwezigheid van enkele kasteeldomeinen. Aan de oostkant begint de Bisschopsdreef die leidt naar het kasteel "Rooigem" (zie Bisschopsdreef en Rooigem). Het kasteel "Polderhoek" (zie Polderhoeklaan en Aardenburgseweg) met park paalde aan de Polderstraat, evenals het zogenaamde kasteel van Vermeulen, gebouwd in 1926 door de toenmalige directeur van de Gistfabriek. Beide kastelen verdwijnen na de Tweede Wereldoorlog. Aan de westkant ligt het kasteel "Warrem" zie nummer 64.

Vanaf de splitsing met de Aardenburgseweg en de Spijkerswegel, een asfaltweg lopend door landelijk gebied met schaarse bebouwing. Aan de splitsing staat een boerderij (nummer 70), waarschijnlijk daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw. De site, nummer 151, staat op de Ferrariskaart (1770-1778) en de Poppkaart (1842), de schuur dateert eventueel uit de tweede helft van de 19de eeuw; de gebouwen zijn voor de huidige hotelfunctie grondig vernieuwd.

Vanaf 1886 vestiging van het klooster en wezengesticht zie nummers 74-78 waar tot op heden de socio-pedagogische functie nog steeds wordt ingevuld, ook zie nummers 80 en 82. Verder enkele polderboerderijen gelegen in de Watering van de Broek zeker teruggaand tot de 16de eeuw, maar eventueel met nog oudere kern.

 • Rijksarchief Brugge, Verzameling kaarten en plannen, nummer 118, nummer 1608.
 • Stadsarchief Brugge, Bouwvergunningen, nummers 1043/0854, 0855 en 0856, 1935.
 • CAFMEYER M., De Gemene Weidestraat op het Sijseelse vanaf de vroege Middeleeuwen, in Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge, jaargang 117, nummers 1-2, 1980, p. 83.
 • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 25, p. 99.
 • COORNAERT M., Dudzele en Sint-Lenaart, 1985, p. 27.
 • KEMEL Y., Sint-Kruis omstreeks 1900, Familie Van Robays in Werkgroep Geschiedenis Sint-Kruis, Heemkundige Kring Brugs Ommeland 2000, p. 31-38.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p.  170.

Bron: GILTÉ S. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Gilté, Stefanie; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  't Apertjebrug over het Zuidervaartje

 • Omvat
  Boerenarbeiderswoning

 • Omvat
  Directeurswoning ontworpen door Luc Viérin met grenspaal

 • Omvat
  Duitse bunker

 • Omvat
  Gelijkaardige burgerhuizen van 1935

 • Omvat
  Hoeve Het Prieel

 • Omvat
  Kloostercomplex met school, woonpaviljoenen en dienstgebouwen De Spycker en Nieuwland

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Omwald kasteel Warren met tuin

 • Omvat
  Tehuis Cruushove

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Villa Clos Du Midi

 • Omvat
  Villa Hortensia

 • Omvat
  Villa Sunny Lodge

 • Omvat
  Villa van 1924

 • Is deel van
  Sint-Kruis


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Polderstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/8890 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.