Geografisch thema

Spijkerswegel

ID: 8899   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8899

Beschrijving

De wegel loopt van de Polderstraat naar het kasteeldomein "De Spijker". Oude kerkwegel, het Spyckerweghelkin, verbindt het kasteel en bijhorende landerijen in de Watering van de Broek met het dorp en de kerk van Sint-Kruis. De weg staat aangeduid op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). De semi-publieke, hoofdzakelijk aarden weg, loopt met een bocht door de polders en heeft zijn gaaf, landelijk karakter van de oude kerkwegel behouden. Het eerste stuk afgeboord met populieren ligt afgetekend in het landschap en vormt de voormalige toegangsdreef naar het zogenaamd buitengoed "Karel Stroos" (zie nummer 3). De dreef is onder meer te zien op een kaart van 1685, op een kaart van 1748 beschreven als "Dreve van Casteele Joncker Vander haghen" en op de Ferrariskaart (1770-1778). Voorbij de Gemeneweideweg-Noord kruist de weg de Dorpsbeek en meer oostwaarts een zijarm van de Edebeek. Het laatste stuk naar het kasteeldomein "De Spijker" is afgeboord met populieren.

De bebouwing bestaat uit eeuwenoude landerijen verspreid in de polders. Enkele boerderijen zijn in de tweede helft van de 20ste eeuw sterk verbouwd (nummers 5, 7, 9). Aan de zuidkant van de wegel situeert zich het kasteeldomein "Nieuwenhove".

 • Rijksarchief Brugge, Kaarten en plannen Collectie Karel Mestdagh nummer 1449. Verzameling kaarten en plattegronden Watering van Blankenberge, nummer 1249.
 • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 43, p. 55.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 204.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Hoeve De Rode Poort

 • Omvat
  Kasteelsite De Spijker

 • Omvat
  Mariakapel Roos Lamotens

 • Omvat
  Veldkapel van het Heilig Hart

 • Is deel van
  Sint-Kruis

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Spijkerswegel [online] https://id.erfgoed.net/themas/8899 (Geraadpleegd op 18-01-2021)