Geografisch thema

Sportstraat

ID: 8900   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8900

Beschrijving

Rechte verbindingsstraat tussen de Karel van Mander- en de Paradijsstraat, aangelegd in de jaren 1920. Genoemd naar een nabijgelegen sportveld (en zwembad) aangelegd voor de arbeiders door de betonwerkerij De Clercq.
Woonstraat met overwegend arbeiderswoningen, onder meer gebouwd in 1932, voor de arbeiders van de betonwerkerij, in het kader van de sociale huisvesting rond de fabriek. Woonstraat met huizen van twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder al dan niet gemansardeerd zadeldak. Opvallende nieuwbouw ter hoogte van de nummers 6-8, ontworpen in 1998 door architect Paul Corbeel (Brugge).

 • DIENST INFRASTRUCTUUR EN RUIMTELIJKE ORDENING BRUGGE, Bouwvergunningen, nummer 3386/1998.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, pagina 204.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoningen van 1932

 • Omvat
  Villa

 • Is deel van
  Sint-Kruis