Geografisch thema

Veltemweg

ID
8901
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8901

Beschrijving

Afgesneden baanvak van de oude Antwerpse Heerweg (zie Maalse Steenweg en Antwerpse Heerweg), tussen de Fortuinstraat en de Vossensteert. In 1769 wordt de Heerweg rechtgetrokken, enkele relicten van de weg zoals hier, en de verderop gelegen Pelderijnstraat blijven als secundaire weg bestaan.

De weg bevindt zich op een stuifzandrug die deel uitmaakt van de zandruggen, gevormd tijdens de Jongste Ijstijd (circa 100.000-10.000 jaar geleden) en zich van west naar oost uitstrekken tot in de Antwerpse Kempen. De vondst, in 1987, van een silexbijl in het huidige Veltembos kan wijzen op bewoning in de prehistorie.

De naam Veltem is afgeleid van het Germaanse "feldu" (= woeste vlakte) en "haima" (= woning), dus een woning op een woeste vlakte. De vroegste vermelding "Felthem" dateert van 976 wanneer de Gentse Sint-Baafsabdij hier een domein verwerft (zie nummer 35). In 1948 vervangt de huidige naam, afgeleid van het voormalige kasteeldomein "Veltem" (zie nummer 35), de naam Vossesteertstraat verwijzend naar de herberg "De Vossesteert".

Langs dit oude baanvak lagen enkele historische herbergen. Herberg "De Fortuin", gebouwd circa 1650 (op de hoek met de Fortuinstraat), verdwijnt circa 1769. De herberg "Vormezele" wordt vermeld in 1662, de gebouwen moeten in het derde kwart van de 20ste eeuw wijken voor nieuwbouw. De verdwenen herberg "Eene taverne ghenaempt den Schrooback", met boerderij "gheheeten t'goet ten Sprietweghe" lag op de splitsing van de Heerweg en de nu verdwenen weg naar Sijsele (zie Boomkwekersstraat en Paalbos).

Vanaf 1958 aanwezigheid van het Sint-Andreaslyceum met hoofdingang aan de Fortuinstraat. De schoolgebouwen zijn ontworpen in 1959 door architect Luc Viérin (Brugge). Door de uitbreiding van de kleuterschool aan de Veltemweg in 1977 en 1993 paalt het schooldomein nu aan het Veltembos. Aan de oostkant van het bos ligt sedert 1956 een camping. Vanaf de jaren 1950, maar vooral in het laatst kwart van de 20ste eeuw, worden de gronden (aan de zuidkant) verkaveld voor het bouwen van residentiële woningen. Het kasteel zogenaamd "Veltem" wordt in 1970 vervangen door het Interbad (zie nummer 35). Lommerrijke weg onder meer door de aanwezigheid, aan de zuidkant, van het Veltembos.

 • CAFMEYER M., Sint-Kruis, oud en nieuw, 1970, p. 25, p. 103-105.
 • CALLEWAERT D., KEMEL Y., VANHULLE A., 150 jaar onderwijs in Sint-Kruis, Werkgroep geschiedenis Sint-Kruis, 2002, p. 37-38.
 • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 60, p. 220-221.
 • VERBEKE M., Bijdrage tot de geschiedenis van Veltem, in Arsbroek, jaargang 7, 1990, p. 5-19.

Bron     : Gilté S. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Kruis, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL21, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Van Vlaenderen, Patricia
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Domein Veltem

 • Omvat
  Kasteelhoeve Veltem

 • Is deel van
  Sint-Kruis


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Veltemweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/8901 (Geraadpleegd op 17-05-2021)