Geografisch thema

Ter looverendreef

ID
8923
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8923

Beschrijving

Voorheen Kasteelstraat, naar het zogenaamde "Kasteelken", zijnde het Goed ter Looveren. De huidige Ter Looverendreef is thans ingesloten door grote verkeerswegen, de expresweg van Antwerpen naar Knokke en de ring rond Zelzate (R4), waardoor de hoeven van het goed ter Looveren geïsoleerd kwamen te liggen ten opzichte van het centrum van Zelzate. De voormalige "kasteelsite" ligt in een westelijke uithoek van de gemeente, op de grens van Assenede en Ertvelde. De kasteelsite is duidelijk herkenbaar op de kaart van Ferraris en Vandermaelen, als een site met walgracht en kleine percelen bos in de omgeving. De percelering van het omliggende landschap is grotendeels gewijzigd ten opzichte van de Ferrariskaart maar is wel nog overwegend strookvormig. De oorspronkelijke perceelsranden zijn meestal verdwenen en de percelen zijn soms samengevoegd. Het vormt een vrij open landschap met gedeeltelijk perceelsranden ten zuiden van de omgrachte site. De omgrachting is nog deels bewaard en voorts duidelijk herkenbaar en visueel waarneembaar, onder andere door de beplanting met bomen.

De oost-west verlopende dreef, Ter looverendreef in Zelzate en Kasteelstraat in Evergem (Ertvelde), is reeds op de Ferrariskaart gekarteerd als dreef. Deze dreef maakte vanouds deel uit van een weg die van Stoepe in Ertvelde langs het goed Ter Looveren naar de Sassevaart liep in Zelzate, de voorloper van het Kanaal Gent-Terneuzen. Vanaf die dreef loopt een noordelijke dreef naar de omgrachte site. Dit patroon is ook op latere topografisch kaarten bewaard. De perceelrandbegroeiing is geleidelijk aan verdwenen, de dreefaanplantingen van deze twee dreven bleef grotendeels bestaan. Aan het begin van de noordwaartse dreef werd door de bewoners van de hoeve Ter looverendreef 12 in 1954 een klein wegkapelletje gebouwd.

De oost-west verlopende dreef is in de omgeving van de hoeve aan een zijde dubbel aanwezig. Het overige deel is een enkele dreef. De boomsoort bestaat hoofdzakelijk uit zomereik, aangeplant in 1945 ter vervanging van beuken. De dreef naar het hoevecomplex bestaat uit populier.


Bron     : -
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 2004


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Goed ter Looveren

  • Is deel van
    Zelzate


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ter looverendreef [online] https://id.erfgoed.net/themas/8923 (Geraadpleegd op 06-05-2021)