Geografisch thema

Broekstraat

ID: 8925   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8925

Beschrijving

Benaming verwijzend naar de ligging in het Woluwedal, eertijds met diverse broeken en moerassen, zie ook cartografische bronnen.

Vrij rechte straat in het westelijke deel van de gemeente, gekarakteriseerd door een heterogene, sterk aangepaste arbeidersbebouwing van doorgaans twee bouwlagen uit de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste.


Bron     : Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Machelen,  Deelgemeenten Machelen en Diegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB3, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde, Steyaert, Rita
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing

 • Omvat
  Kapel Kindje Jezus van Praag

 • Omvat
  Melkhuis Donjon

 • Is deel van
  Diegem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Broekstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8925 (Geraadpleegd op 29-11-2020)