Geografisch thema

Lodewijk De Greefstraat

ID: 8928   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8928

Beschrijving

Pleinvormige straat, gelegen ten zuiden van de Brusselse Ring in het oosten van de gemeente en gemarkeerd door eenvoudige arbeidershuisvesting uit de eerste helft van de twintigste eeuw, de pare zijde vertoont een vrij homogene lintbebouwing, terwijl de bebouwing aan de onpare zijde aansluit bij de tuinwijkgedachte.


Bron     : Kennes H. met medewerking van Steyaert R. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Machelen,  Deelgemeenten Machelen en Diegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB3, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Kennes, Hilde, Steyaert, Rita
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Sociale woningbouw

  • Is deel van
    Diegem

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Lodewijk De Greefstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8928 (Geraadpleegd op 29-09-2020)