Geografisch thema

Dorpsstraat

ID
8946
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8946

Beschrijving

Voorheen Brieversweg genoemd, een deel van een zeer oude verbindingsweg met Brugge over Middelburg, Moerkerke en Sint-Kruis, ontstaan naar aanleiding van de moerontginningen in het gebied. Gekasseid in 1855. Thans nog belangrijkste centrumstraat, van Moershoofdebrug aan het Leopoldkanaal tot de Caatsweg, met bij de samenkomst met de Leemweg, het gemeentehuis met marktpleintje en verderop de Sint-Laurentiusparochiekerk met nog omringend kerkhof. Volgens een plan van het kerkhof door landmeter F. Van Damme van 1785, strekte het kerkhof zich uit tot de Leemweg. Eind 18de eeuw pas verscheen de eerste bebouwing op dit gedeelte. In 1894 werd de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel, die oorspronkelijk bij de oude pastorie aan de westzijde van de Leemweg stond, naar de oosthoek verplaatst om plaats te maken voor het marktplein bij het nieuwe op te richten gemeentehuis. Deze kapel en de Klappersbrug over de beek aan de Leemweg verdwenen inmiddels uit het straatbeeld.

Op de achterin gelegen gronden tussen de Dorpsstraat en westzijde van de Leemweg werd in 1843 het imposante Godshuis ingeplant, oorspronkelijk omgeven door 15 ha landbouwgronden en boomgaarden. Het gerenoveerde complex is thans toegankelijk vanuit de beide straten.

Van de oude bebouwing, voornamelijk hoeven, lage dorpshuizen en herbergen, waarvan de namen als "Oud gemeentehuis", "de Groene boomgaard", "De Pluim", "Het Bourgondisch Kruis", het "Gulden Hoofd", "het Hof van Holland", "Het Schuttershof of Sint-Sebastiaanshof" van de Sint-Sebastiaansgilde reeds bestaande in 1500, of "Sint-Hubert" met schepenkamer, door archiefdocumenten gekend zijn, bleef enkel Sint-Hubert deels bewaard. Ook de stenen molen, opgericht in 1847 en laatst gekend als molen De Vos, verdween in 1929.

 • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nr. 3319.
 • BERNAERT R., Uit de kronieken van Sint-Laureins voor 1900, St.-Laureins, 1970, I, p. 21-84.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Boerenwoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis Bloemendale

 • Omvat
  Café Concordia

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gemeentehuis van Sint-Laureins

 • Omvat
  Godshuis

 • Omvat
  Herberg Saint Hubert en schepenkamer

 • Omvat
  Kapel van Heilig Hart en Sint-Blasius

 • Omvat
  Oorlogsmonument

 • Omvat
  Opgaande bruine beuk als vredesboom

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Laurentius met kerkhof

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Omvat
  Villa Moura

 • Omvat
  Villa Zonneweelde

 • Omvat
  Woning en graanhandel

 • Is deel van
  Sint-Laureins


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8946 (Geraadpleegd op )