Geografisch thema

Dorpsstraat

ID: 8946   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8946

Beschrijving

Voorheen Brieversweg genoemd, een deel van een zeer oude verbindingsweg met Brugge over Middelburg, Moerkerke en Sint-Kruis, ontstaan naar aanleiding van de moerontginningen in het gebied. Gekasseid in 1855. Thans nog belangrijkste centrumstraat, van Moershoofdebrug aan het Leopoldkanaal tot de Caatsweg, met bij de samenkomst met de Leemweg, het gemeentehuis met marktpleintje en verderop de Sint-Laurentiusparochiekerk met nog omringend kerkhof. Volgens een plan van het kerkhof door landmeter F. Van Damme van 1785, strekte het kerkhof zich uit tot de Leemweg. Eind 18de eeuw pas verscheen de eerste bebouwing op dit gedeelte. In 1894 werd de Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel, die oorspronkelijk bij de oude pastorie aan de westzijde van de Leemweg stond, naar de oosthoek verplaatst om plaats te maken voor het marktplein bij het nieuwe op te richten gemeentehuis. Deze kapel en de Klappersbrug over de beek aan de Leemweg verdwenen inmiddels uit het straatbeeld.

Op de achterin gelegen gronden tussen de Dorpsstraat en westzijde van de Leemweg werd in 1843 het imposante Godshuis ingeplant, oorspronkelijk omgeven door 15 ha landbouwgronden en boomgaarden. Het gerenoveerde complex is thans toegankelijk vanuit de beide straten.

Van de oude bebouwing, voornamelijk hoeven, lage dorpshuizen en herbergen, waarvan de namen als "Oud gemeentehuis", "de Groene boomgaard", "De Pluim", "Het Bourgondisch Kruis", het "Gulden Hoofd", "het Hof van Holland", "Het Schuttershof of Sint-Sebastiaanshof" van de Sint-Sebastiaansgilde reeds bestaande in 1500, of "Sint-Hubert" met schepenkamer, door archiefdocumenten gekend zijn, bleef enkel Sint-Hubert deels bewaard. Ook de stenen molen, opgericht in 1847 en laatst gekend als molen De Vos, verdween in 1929.

 • Rijksarchief Gent, Kaarten en plans, nr. 3319.
 • BERNAERT R., Uit de kronieken van Sint-Laureins voor 1900, St.-Laureins, 1970, I, p. 21-84.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2003


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Laureins
  Sint-Laureins (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Boerenwoning
  Dorpsstraat 159 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dorpsstraat 119 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dorpsstraat 46 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dorpsstraat 82 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dorpsstraat 132 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Dorpsstraat 174 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Burgerhuis Bloemendale
  Dorpsstraat 17 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Café Concordia
  Dorpsstraat 127 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Dorpsstraat 24 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Dorpsstraat 142 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Dorpsstraat 146 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Gemeentehuis van Sint-Laureins
  Dorpsstraat 91 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Godshuis
  Dorpsstraat 11-57 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Herberg Saint Hubert en schepenkamer
  Dorpsstraat 121, 123 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Kapel van Heilig Hart en Sint-Blasius
  Dorpsstraat 143 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Oorlogsmonument
  Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Opgaande bruine beuk als vredesboom
  Dorpsstraat zonder nummer (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Laurentius
  Dorpsstraat 107 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Twee stadswoningen
  Dorpsstraat 73, 75 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Villa
  Dorpsstraat 165 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Villa Moura
  Dorpsstraat 145 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Villa Zonneweelde
  Dorpsstraat 176 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Woning en graanhandel
  Dorpsstraat 161 (Sint-Laureins)