Geografisch thema

Barrièrestraat

ID: 8956   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8956

Beschrijving

Van de Koning Albert I-laan naar Titecastraat. De benaming dateert van de jaren 1800 en verwijst naar de voormalige herberg "De Taartebarriere" bij de Boeveriepoort. De straat wordt in zijn huidige configuratie reeds afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1834) en in de Atlas der Buurtwegen (1845) als "chemin nummer 11". Op beide kaarten is de straat bijna onbebouwd. Vanaf het midden van de 19de eeuw wordt een deel van de gronden ten noorden van de straat uitgebaat en bewerkt door de congregatie van de zusters van Barmhartigheid; pas in 1904 starten zij daar met de bouw van de tot op vandaag bestaande en nog steeds uitbreidende psychiatrische kliniek. In het derde kwart van de 19de eeuw wordt het kasteeltje "La Renaissance" (nummer 13) opgetrokken aan de zuidkant van de straat. De huidige bebouwing wordt ingenomen door kleine rijhuizen met voortuintjes aan de noordzijde van de straat en aan de zuidzijde door villa's van de jaren 1950-1980 en een recente verkaveling.

 • BONDUEL P. 1992: Geschiedenis van de Brugse rand. Sint-Michiels, p. 19.
 • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, p. 22.

Bron     : Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis uit de jaren 1930

 • Omvat
  Hoeve 't Mussennest

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Juvenaat van Sint-Tarsicius

 • Omvat
  Kasteel La Renaissance

 • Is deel van
  Sint-Michiels

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Barrièrestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8956 (Geraadpleegd op 27-09-2020)