Geografisch thema

Stuivenbergstraat

ID
8982
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8982

Beschrijving

Doodlopende zijstraat van de Heidelbergstraat. Straatnaam ontleend aan het voormalig leengoed "Stuivenberge" dat in de nabijheid van deze straat - op een niet nader te vermelden plaats - lag en reeds in de 15de eeuw werd vermeld. Deze was volgens verschillende kaarten de oorspronkelijke toegangsdreef tot de hoeve "Groot Magdalenagoed" (zie nummer 1). Aan het begin bestaat de dreef uit populieren en beuken, die sterk contrasteren met de omliggende naaldbomen van de bosperceeltjes.

  • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, p. 209.

Bron     : Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Groot Magdalenagoed

  • Omvat
    Klein Magdalenagoed

  • Is deel van
    Sint-Michiels


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Stuivenbergstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8982 (Geraadpleegd op )