Geografisch thema

Stuivenbergstraat

ID: 8982   URI: https://id.erfgoed.net/themas/8982

Beschrijving

Doodlopende zijstraat van de Heidelbergstraat. Straatnaam ontleend aan het voormalig leengoed "Stuivenberge" dat in de nabijheid van deze straat - op een niet nader te vermelden plaats - lag en reeds in de 15de eeuw werd vermeld. Deze was volgens verschillende kaarten de oorspronkelijke toegangsdreef tot de hoeve "Groot Magdalenagoed" (zie nummer 1). Aan het begin bestaat de dreef uit populieren en beuken, die sterk contrasteren met de omliggende naaldbomen van de bosperceeltjes.

  • SCHOUTEET A. 1977: De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, p. 209.

Bron     : Vanwalleghem A. & Van Vlaenderen P. met medewerking van Gilté S. & Dendooven K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Van Vlaenderen, Patricia, Vanwalleghem, Aagje
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Hoeve Groot Magdalenagoed

  • Omvat
    Hoeve Klein Magdalenagoed

  • Is deel van
    Sint-Michiels

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Stuivenbergstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/8982 (Geraadpleegd op 18-01-2021)