Geografisch thema

Ten Briele

ID
8983
URI
https://id.erfgoed.net/themas/8983

Beschrijving

Van de Spoorwegstraat naar de Vaartdijkstraat. Benaming verwijst naar de historische hoeve "Ten Briele" die behoorde tot de bezittingen van het Sint-Janshospitaal en werd gesloopt voor de bouw van "La Brugeoise".

Loodrechte straat met geasfalteerd wegdek die het centrum van Sint-Michiels verbindt met de vaart Gent-Oostende. Reeds afgebeeld op de kaart van Pieter Pourbus (1571), tevens op Ferraris (1770-1778). Op de Poppkaart (1842) wordt de straat omschreven als "Straat van Sint-Michiels naar Lappers fort", verwijzend naar de toen nog bestaande hofstede "Lappersfort". Sinds circa 1845-1846 is de straat afgesloten door de spoorlijn.

De noordzijde van de weg is ingenomen door de industriële activiteiten van het metaalconstructiebedrijf "La Brugeoise", heden "Bombardier-Eurorail" (cf. Vaardtijkstraat nummer 5-7) met aanpalende sportaccommodatie voor de werknemers. De zuidelijk straathelft is enerzijds ingenomen door een kleine industriezone "Ten Briele" en anderzijds een fel omstreden bosstrook zogenaamd het Lappersfortbos.

Ter hoogte van dat bos stond in de loop van de 17de eeuw het "Lappersfort", één van de versterkingen gebouwd langs de Vaart Gent-Oostende tegen de talrijke invallen van de Fransen. Deze versterking, later verbouwd tot rijkelijke directeurswoning van een nabijgelegen fabriek, is naar verluidt (deels?) afgebroken circa 1963. Het bos wordt doorkruist door het Zuiders Aflossingsvaartje, een relict van de voormalige Zuidleie.

  • CLINCK A., SISSAN N., Terreinstudie. Het Lappersfort, Nota's, 2001-2002.
  • SCHOUTEET A., De straatnamen van Brugge. Oorsprong en betekenis, 1977, p. 210.

Bron: VANWALLEGHEM A. & VAN VLAENDEREN P. met medewerking van GILTÉ S. & DENDOOVEN K. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Brugge, Deelgemeente Sint-Michiels, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL22, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanwalleghem, Aagje; Van Vlaenderen, Patricia
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Sportdomein met clubhuis La Brugeoise

  • Is deel van
    Sint-Michiels


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Ten Briele [online], https://id.erfgoed.net/themas/8983 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.