Geografisch thema

Generaal Baron Jacquesstraat

ID
9010
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9010

Beschrijving

Van de Grote Markt met een knik tot aan de IJzerlaan. Voorheen Weststraat genaamd als straat leidende naar de Westpoort die ongeveer ter hoogte van de kruising met het huidige Halve Maanstraatje was gesitueerd. Tot 1886, houten graan- en oliewindmolen "Den Olieslager" naast de gelijknamige herberg. Sedert 1924 huidige benaming als hulde aan generaal Alphonse Jacques de Dixmude (1858-1928), cf. standbeeld (Grote Markt z.nr). Deze generaal was de bevelhebber van het 12de Linieregiment van de Derde Divisie die samen met andere troepen de stad Diksmuide door hevig verzet uit Duitse handen kon houden tot 10 november 1914. Als tracé met aaneengesloten bebouwing en Westpoort reeds aangeduid op de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1550).

Voor 1914 basisbebouwing van breed- en diephuizen met 19de-eeuwse bepleisterde gevels van doorgaans twee bouwlagen. Na de Eerste Wereldoorlog wordt de straat op haar vooroorlogs tracé heropgebouwd, met een lintbebouwing in een typische wederopbouwarchitectuur met inslag van de regionale baksteenarchitectuur. Het beeldbepalende * pand Wilgendijk nr. 55/ Generaal Baron Jacquesstraat (cf. Wilgendijk nr. 55) is hierbij het rijkelijkst en springt met zijn als toren uitgewerkte erker meteen in het oog vanop de Grote Markt. Voorts ook zeer eenvoudige bakstenen lijstgevels uit de wederopbouwperiode, o.m. nr. 64 met jaarankers "1921" en nr. 82 met bewaard houtwerk.
Bij het Duitse bombardement van 1940 worden eveneens een groot aantal huizen in de Generaal Baron Jacquesstraat vernietigd. Deze worden ofwel heropgebouwd in een 'historiserende' stijl (o.m. nrs. 6 - gesigneerd architect K. Deschepper, Gistel -, 8, 10, 11) met trapgevels, in- en uitgezwenkte geveltop of pilastergevel; of in een meer hedendaagse vormgeving. O.m. nr. 41, lijstgevel met doorlopende driezijdige erker en nr. 21/ Stovestraat met datumsteen "1942" - gesigneerd architect Ach(illes) Goigne (Brugge) en aannemer M. Tycket (Diksmuide) -, lijstgevel met typische gevelbrede en afgeronde erkers. De talrijke verbouwde, vernieuwde of aangepaste begane gronden in deze straat zijn een getuige van de (recente) evolutie van een straat met een oorspronkelijk woonkarakter met een beperkt aantal handelspanden naar de huidige commerciële winkelstraat.

DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984, p. 11 en 74.
MOONS W., Van IJzer tot polder, Leuven, 1995, p. 51.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Karel Poupaert

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Karel Poupaert

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch samenstel van winkelpand en handelshuis

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van drie burgerhuizen

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van drie stadswoningen

 • Omvat
  Heropgebouwd hoekhuis met Schoolplein

 • Omvat
  Heropgebouwde herberg

 • Omvat
  Heropgebouwde stadswoning

 • Omvat
  Heropgebouwde stadswoning

 • Omvat
  Heropgebouwde winkel

 • Omvat
  Heropgebouwde winkel

 • Omvat
  Heropgebouwde winkel

 • Omvat
  Heropgebouwde winkel in eclectische stijl

 • Omvat
  Hoekhuis met winkel

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van twee identieke burgerhuizen

 • Omvat
  Samenstel van twee stadswoningen

 • Omvat
  Winkel

 • Is deel van
  Diksmuide


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Generaal Baron Jacquesstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9010 (Geraadpleegd op 27-01-2021)