Geografisch thema

Ijzerlaan

ID
9017
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9017

Beschrijving

Invalsweg naar Diksmuide vanaf de Hoge Brug over de IJzer tot aan de Gasthuisstraat.
Voortijds Weststraat genaamd als verlengde van de voormalige Weststraat (huidige Generaal Baron Jacquesstraat). Met het aanplanten van een dubbele rij lindebomen in 1870 wordt de naam al snel omgedoopt tot "Nieuwe Wandeling", "Groene Wandeling" of "Lindekens". De huidige benaming dateert van na de Eerste Wereldoorlog. De vooroorlogse groenstructuur werd bij de wederopbouw niet hernomen.

Het tracé als verlengde met de huidige Generaal Baron Jacquesstraat is reeds aangeduid op de stadsplattegrond van Jacob van Deventer (ca. 1550) met een relatief dichte bebouwing. Op het figuratieve stadsplan van 1716 door Martinus Haecke (Ieper) is de bebouwing echter veel schaarser. Wel is op dit plan ongeveer ter hoogte van de huidige overgang Generaal Baron Jacquesstraat/ IJzerlaan reeds de molen "Den Olieslager" aangeduid die hier tot 1886 bleef staan. Met het realiseren van een verbinding met de Gasthuisstraat ca. 1870-1880 kreeg de IJzerlaan zijn huidig tracé, cf. "plan der stad Dixmude" van 1885.

De wederopbouw van de IJzerlaan na de Eerste Wereldoorlog gebeurde vanaf de Willem Telllaan in verschillende fases. In een eerste fase werden een aantal noodwoningen opgericht aan de zuidzijde van de IJzerlaan (cf. historische foto's), vooraleer men in de loop van de jaren 1920 de noordzijde heropbouwde. Nadien werden de noodwoningen afgebroken en kon de zuidzijde geleidelijk aan worden volgebouwd. Deze fasering is nog altijd duidelijk zichtbaar in de huidige lintbebouwing van de IJzerlaan: rechts gaat het doorgaans om kleine burgerwoningen van de jaren 1920 in een traditionele baksteenarchitectuur, terwijl de linkerkant vnl. gekenmerkt wordt door (samenstellen van kleine) burgerwoningen van de jaren 1930 (o.m. nrs. 12, 14-16, 28-30, 58) in een aantal gevallen gemarkeerd door decoratief metselwerk, rechthoekige muuropeningen onder doorlopende geschilderde lateien en (driezijdige doorlopende) erkers. Andere panden vertonen duidelijk invloed van het toen heersende modernisme (o.m. IJzerlaan nr. 10 en nr. 42, cf. infra). Deze indeling geldt echter niet voor de volledige straat. Zo sluiten de woningen IJzerlaan nr. 68 en nr. 80 (linkerkant) met hun korfboogvormige muuropeningen meer aan bij de traditionele baksteenarchitectuur, terwijl een aantal huizen aan de rechterkant (o.m. IJzerlaan nrs. 43 en 71, cf. infra) duidelijk het resultaat zijn van een modernisering van bestaande woningen in de jaren 1930.
Naar de IJzer toe, een aantal herbergen, o.m. nr. 85., zogenaamd "Herberg d'Hooge Brug" (cf. bewaarde puilijst) in eenvoudige traditionele baksteenbouw uit de jaren 1920.

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK TOLHUIS, Fototheek.
DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen. Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984, p. 82.
DEVREKER R., Diksmuide in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1973, prentkaart 24.
PIETERS R., De geschiedenis van Dixmude naar de beste oorkonden, Diksmuide, 1885 (kaart 1885).


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl Edelweiss

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door M. Dinnewet

 • Omvat
  Halfvrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Halfvrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Herberg 't Hof van Vlaanderen

 • Omvat
  Hoekhuis uit 1935

 • Omvat
  Hotel de L'Europe

 • Omvat
  Interbellumwoning

 • Omvat
  Interbellumwoning Marie Therese

 • Omvat
  Modernistisch burgerhuis

 • Omvat
  Modernistische woning uit 1937

 • Omvat
  Samenstel van twee stadswoningen

 • Omvat
  Samenstel van vier stadswoningen

 • Omvat
  Stadswoning in eclectische stijl

 • Omvat
  Twee stadswoningen

 • Omvat
  Vrijstaand herenhuis

 • Is deel van
  Diksmuide


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ijzerlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/9017 (Geraadpleegd op 27-01-2021)