Geografisch thema

Ijzerlegerstraat

ID
9018
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9018

Beschrijving

Korte rechte straat vanaf de Fuseliersstraat tot de Woumenweg. Voor de Eerste Wereldoorlog stond deze straat bekend als "Zwartenonnenstraat" (naamgeving naar het klooster van de Grauwe Zusters) en behoorde ook het stuk tussen de Fuseliersstraat en de Maria Doolaeghestraat erbij. In 1924 werd de naam van het hier besproken stuk gewijzigd in "Belgisch IJzerlegerstraat" (cf. verslag gemeenteraadszitting 11.04.1924). De huidige benaming verwijst dus naar het Belgische leger dat aan de IJzer streed.

Het huis "Sint-Andries" van de Zwarte Zusters werd hier op de hoek met de Paaphoek (huidige Fuselierstraat) gevestigd in 1479 tijdens een pestepidemie. In de daaropvolgende decennia werd een kloostercomplex uitgebouwd dat duidelijk te zien is op het figuratieve stadsplan van Martinus Haecke (1716) en dat op een kopie van de "Caerte Figurative van de stadt van Dixmude" (1752-1753) is aangeduid als "Kercke der Zwarte Zusters".
Onder het Franse bewind werd het complex in 1796 als nationaal goed verkocht, waarbij een deel van het gebouwenbestand klaarblijkelijk herbestemd werd, vermits de plattegrond van de gedesoriƫnteerde kerk nog op de Atlas der Buurtwegen is waar te nemen. Omstreeks 1860 werd de kerk dan toch afgebroken voor de bouw van een notariswoning. Op het "plan der stad Dixmude" van 1885 is de zuidkant van de toenmalige Zwartenonnenstraat nog niet bebouwd.

Tijdens de wederopbouw van ca. 1919-1924 wordt o.m. ook de zuidkant IJzerlegerstraat bebouwd.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Hoekhuis, gedateerd 1923

  • Omvat
    Samenstel van drie arbeiderswoningen

  • Is deel van
    Diksmuide


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ijzerlegerstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9018 (Geraadpleegd op 23-01-2021)