Geografisch thema

Kiekenstraat

ID: 9022   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9022

Beschrijving

Straat met een licht gebogen tracé vanaf de Grote Markt/ Generaal Baron Jacquesstraat tot aan de Vismarkt/ Sint-Niklaasstraat. Aan het begin van deze straat (oostelijke zijde) zou volgens één bron (G. Dalle) de "Vleeshal" gestaan hebben, tot wanneer is niet bekend. De naam verwijst naar de vroegere Kiekenmarkt die aan de noordzijde van de Grote Markt was opgesteld.
Voor de Eerste Wereldoorlog werd het straatbeeld vnl. gemarkeerd door 19de-eeuwse neoclassicistische lijstgevels, evenals door enkele oudere diephuizen met punt- of tuitgevel. Na de verwoesting van de straat tijdens de Eerste Wereldoorlog, traditionele wederopbouwarchitectuur. Tevens werden bij de bombardementen van mei 1940 een aantal huizen opnieuw vernietigd.
Ten noorden van de Markt wordt de straat gemarkeerd door de * Sint-Niklaaskerk (cf. Sint-Niklaasstraat z.nr.). Voor het westportaal van deze kerk gekasseide open plaats met leilinden, dit ter vervanging van twee rijen huizen die tijdens de Eerste Wereldoorlog vernietigd werden (cf. "Plan der stad Dixmude" van 1885). Op dit pleintje zijn twee vroeggotische, 14de-eeuwse kraagstenen (al dan niet de originelen) van de Sint-Niklaaskerk opgesteld. Deze kraagstenen zouden tijdens de Eerste Wereldoorlog door Duitse archeologen van onder het puin gehaald zijn. Deze stenen werden hergebruikt bij de wederopbouw van de jaren 1920. Bij de wederopbouw na de verwoesting van de kerk in mei 1940, zouden de originelen voor de kerk en replica's in het kruisgewelf geplaatst zijn.

Aaneengesloten bebouwing van burgerhuizen, vnl. heropgebouwd in de jaren 1920. Tevens een aantal panden heropgebouwd in de tweede helft van de jaren 1940, ofwel in dezelfde trant van de architectuur van de jaren 1920 (nr. 12 cf. infra, nrs. 2, 8 en 10), ofwel met een meer eigentijds materiaalgebruik van gele sierbaksteen en typische rechthoekige erkers (nrs. 4-6). Nrs. 20-22: samenstel van twee panden uit de jaren 1940, nr. 20 kantoorgebouw met recent verbouwde gevel en parement van witte bepleistering.
Typerend voor het straatbeeld zijn de vrij verzorgde hoekpanden met trapgevel (nr. 14/ Stovestraat cf. infra, nr. 16/ Stovestraat, nr. 28/ Vismarkt, eveneens met dakvenster met topstuk, cf. infra). Kiekenstraat nr. 26/ Wilgendijk oorspronkelijk afgewerkt met tuitgevel, cf. infra. Nr. 24: pand met verzorgde boogfries en bewaarde kozijnconstructies in de bovenverdieping.

DALLE G., Gids voor Veurne-Ambacht, Antwerpen, 1981, p. 235.
DEVREKER R., Diksmuide in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1973, prentkaart 8.
MOONS W., Van IJzer tot polder, Leuven, 1995, p. 52 -54.
PIETERS R., De geschiedenis van Dixmude naar de beste oorkonden, Diksmuide, 1885 (kaart 1885).


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Heropgebouwd hoekhuis

 • Omvat
  Heropgebouwd hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Is deel van
  Diksmuide

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kiekenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9022 (Geraadpleegd op 18-01-2021)