Geografisch thema

Koning Albertstraat

ID: 9025   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9025

Beschrijving

Lange rechte straat vanaf de Grote Markt, over de spoorweg overgaand in Woumenweg. Voor de Eerste Wereldoorlog een deel van de Woumenstraat. Op een gemeenteraadszitting van 11.04.1924 kreeg de straat zijn huidige naam, wellicht bedoeld als eerbetoon voor de rol die koning Albert speelde tijdens de oorlog.

Voor de oorlog werd deze straat getypeerd door een aaneengesloten bebouwing van burgerhuizen, waaronder 19de-eeuwse bepleisterde lijstgevels maar ook trapgevels teruggaand op de 17de eeuw, o.m. het "huis Pieters" gebouwd in 1621 in Vlaamse renaissance met een aediculavenster in het brede getrapte dakvenster (cf. Koning Albertstraat nr. 10). Voorts aan de toenmalige Koning Albertstraat religieuze gebouwen: het klooster van de Minderbroeders - op deze locatie sinds 1584 (cf. Koning Albertstraat z.nr.), de H. Geestkapel met aansluitende pesthuisjes - een stichting die zou teruggaan op de 15de eeuw (cf. Koning Albertstraat z.nr; en nrs. 28-30-32-34), een weeshuis van 1636 (heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog en ondertussen gesloopt). Tevens herbergen o.m. afspanning "Bourgondisch Schild" en "'t Groot Sint-Joorishof" waar de Sint-Sebastiaansgilde onderkomen vond. "'t Groot Sint-Joorishof" werd alsdusdanig niet heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog, op een deel van het vrijgekomen perceel werd wel een Boterhalle gebouwd met aan de Grote Markt een reconstructie van de toren van het Sint-Jorishof (cf. Grote Markt nr. 28).

Het genoemde "huis Pieters" werd in de wederopbouwperiode gereconstrueerd als het gebouw van het Vredegerecht (cf. Koning Albertstraat nr. 10). Ook een aantal andere panden refereren in hun architectuur naar de Vlaamse renaissance, o.m. door het veelvuldig voorkomen van trap- en tuitgevels en aediculanissen (cf. Koning Albertstraat nrs. 10, 14). De toepassing van Brugse traveeƫn verwijst naar de laatgotiek (cf. Koning Albertstraat nr. 8).
Voorts een aantal stilistisch minder uitgewerkte panden: o.m. nr. 3 diephuis met trapgevel en muurankers "1921", nrs. 31-33 n.o.v. architect Lucien CoppƩ (Brugge) (bouwplan bewaard), nrs. 50, 52-54 als erg eenvoudige trapgevels (deels bewaard houtwerk, bij nrs. 52-54 met geometrische indeling). Nr. 48: eenvoudige lijstgevel met rechthoekige muuropeningen verdiept in accoladeboogvormige nissen. Verzorgd metselwerk ook bij eenvoudiger lijstgevels: boogvelden en casementen in uitgewerkt metselverband bij nr. 12. Eveneens een aantal panden met eclectische inslag en erkers (nrs. 49-51 n.o.v. Brugse architect Ludovicus Goormachtigh van 1923, nr. 11 met referentie aan het bel-etagetype). Het verzorgde houtwerk met kruisindeling en kleine roedeverdeling in de bovenlichten, soms opgevat als blokramen, is typisch voor de wederopbouw, o.m. gaaf bewaard bij nr. 37. Verder wordt de straat getypeerd door de heropgebouwde voormalige "Paterskerk" (paters Recollecten of Minderbroeders) (cf. Koning Albertstraat z.nr./ Gasthuisstraat) en de H. Geest- of Sint-Rochuskapel met aansluitende kleine zogenaamde pesthuisjes (cf. Koning Albertstraat z.nr. en nrs. 28-34).

PROVINCIALE BIBLIOTHEEK TOLHUIS, Fototheek.
STADSARCHIEF DIKSMUIDE, Bestand wederopbouw Diksmuide na 1914-1918 (niet genummerd).
DEMOEN W., Diksmuide, een stad in beweging. Wederopbouw 1915-1935, 1993, onuitgegeven licentiaatsverhandeling St.-Lucas Gent, p. 57-59.
DEVREKER R., Diksmuide in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1973, prentkaart 29.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Heropgebouwd hoekhuis

 • Omvat
  Heropgebouwde winkel

 • Omvat
  Heropgebouwde winkel

 • Omvat
  Huis Zonnebloem

 • Omvat
  Klooster en kerk van de paters Recollecten of Minderbroeders Franciscanen

 • Omvat
  Koningslinde als herdenkingsboom

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Sint-Rochuskapel en vier pesthuisjes

 • Omvat
  Villa uit de jaren 1920

 • Omvat
  Vredegerecht van Diksmuide

 • Is deel van
  Diksmuide

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Koning Albertstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9025 (Geraadpleegd op 28-10-2020)