Geografisch thema

Koning Albertstraat

ID
9025
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9025

Beschrijving

Lange rechte straat vanaf de Grote Markt, over de spoorweg overgaand in Woumenweg. Voor de Eerste Wereldoorlog een deel van de Woumenstraat. Op een gemeenteraadszitting van 11.04.1924 kreeg de straat zijn huidige naam, wellicht bedoeld als eerbetoon voor de rol die koning Albert speelde tijdens de oorlog.

Voor de oorlog werd deze straat getypeerd door een aaneengesloten bebouwing van burgerhuizen, waaronder 19de-eeuwse bepleisterde lijstgevels maar ook trapgevels teruggaand op de 17de eeuw, onder meer het "huis Pieters" gebouwd in 1621 in Vlaamse renaissance met een aediculavenster in het brede getrapte dakvenster (zie Koning Albertstraat nummer 10). Voorts aan de toenmalige Koning Albertstraat religieuze gebouwen: het klooster van de Minderbroeders - op deze locatie sinds 1584 (zie Koning Albertstraat zonder nummer), de Heilige Geestkapel met aansluitende pesthuisjes - een stichting die zou teruggaan op de 15de eeuw (zie Koning Albertstraat zonder nummer en nummers 28-30-32-34), een weeshuis van 1636 (heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog en ondertussen gesloopt). Tevens herbergen onder meer afspanning "Bourgondisch Schild" en " 't Groot Sint-Joorishof" waar de Sint-Sebastiaansgilde onderkomen vond. " 't Groot Sint-Joorishof" werd alsdusdanig niet heropgebouwd na de Eerste Wereldoorlog, op een deel van het vrijgekomen perceel werd wel een Boterhalle gebouwd met aan de Grote Markt een reconstructie van de toren van het Sint-Jorishof.

Het genoemde "huis Pieters" werd in de wederopbouwperiode gereconstrueerd als het gebouw van het Vredegerecht (zie Koning Albertstraat nummer 10). Ook een aantal andere panden refereren in hun architectuur naar de Vlaamse renaissance, o.m. door het veelvuldig voorkomen van trap- en tuitgevels en aediculanissen (zie Koning Albertstraat nummers 10, 14). De toepassing van Brugse traveeën verwijst naar de laatgotiek (zie Koning Albertstraat nummer 8).
Voorts een aantal stilistisch minder uitgewerkte panden: onder meer nummer 3 diephuis met trapgevel en muurankers "1921", nummers 31-33 naar ontwerp vanarchitect Lucien Coppé (Brugge) (bouwplan bewaard), nummers 50, 52-54 als erg eenvoudige trapgevels (deels bewaard houtwerk, bij nummers 52-54 met geometrische indeling). Nummer 48: eenvoudige lijstgevel met rechthoekige muuropeningen verdiept in accoladeboogvormige nissen. Verzorgd metselwerk ook bij eenvoudiger lijstgevels: boogvelden en casementen in uitgewerkt metselverband bij nummer 12. Eveneens een aantal panden met eclectische inslag en erkers (nummers 49-51 naar ontwerp van Brugse architect Ludovicus Goormachtigh van 1923, nummer 11 met referentie aan het bel-etagetype). Het verzorgde houtwerk met kruisindeling en kleine roedeverdeling in de bovenlichten, soms opgevat als blokramen, is typisch voor de wederopbouw, onder meer gaaf bewaard bij nummer 37. Verder wordt de straat getypeerd door de heropgebouwde voormalige "Paterskerk" (paters Recollecten of Minderbroeders) (zie Koning Albertstraat zonder nummer/ Gasthuisstraat) en de Heilige Geest- of Sint-Rochuskapel met aansluitende kleine zogenaamde pesthuisjes (zie Koning Albertstraat zonder nummer en nummers 28-34).

 • Provinciale Bibliotheek Tolhuis, Fototheek.
 • Stadsarchief Diksmuide, Bestand wederopbouw Diksmuide na 1914-1918 (niet genummerd).
 • DEMOEN W., Diksmuide, een stad in beweging. Wederopbouw 1915-1935, 1993, onuitgegeven licentiaatsverhandeling St.-Lucas Gent, p. 57-59.
 • DEVREKER R., Diksmuide in oude prentkaarten, Zaltbommel, 1973, prentkaart 29.

Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Missiaen, Halewijn, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Huis Zonnebloem

 • Omvat
  Klooster en kerk van de paters recollecten of minderbroeders franciscanenn

 • Omvat
  Koningslinde als herdenkingsboom

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Sint-Rochuskapel en vier pesthuisjes

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Vredegerecht van Diksmuide

 • Omvat
  Winkel

 • Omvat
  Winkel

 • Is deel van
  Diksmuide


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Koning Albertstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9025 (Geraadpleegd op )