Geografisch thema

Wijnendalestraat (Beerst)

ID: 9056   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9056

Beschrijving

Weg met kronkelend tracé vanaf de Oostendestraat doorheen de dorpskom van Beerst en aansluitend op de Wijnendalestraat (Vladslo). Het eerste gedeelte van het wegtracé maakte oorspronkelijk deel uit van de weg Diksmuide - Beerst - Koekelare - Aartrijke - Brugge (cf. het huidig tracé van de Brugse Heerweg) en is als dusdanig reeds aangeduid op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571). Deze weg wordt voor het eerst vermeld in 1543 als "Bruggeweg" en in 1675 als "Dixmuijtschen Brugghewegh". In 1769-1771 wordt echter op initiatief van Karl Théodor, keurvorst van Beieren en eigenaar van de heerlijkheid Wijnendale (Torhout), een nieuwe rechte weg aangelegd vanuit de Brugse Heerweg naar Wijnendale, waarbij het stukje van de Brugse Heerweg doorheen de dorpskom eveneens wordt geïntegreerd. Op de Ferrariskaart (1770-1778) is deze gedeeltelijk nieuwe weg aangeduid onder de naam "Chaussée de Dixmude" met ter hoogte van de eerste bocht een windmolen, de zogenaamde "ouden meulen", "Beerstmeulen" of "Salenbiensmolen". Deze molen werd tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield en nooit meer heropgebouwd. Vanaf de Oostendestraat, gekoppelde woningbouw van de jaren 1950. Verder naar de dorpskom toe, geelbakstenen arbeidershuizen uit de jaren 1920 van één à anderhalve bouwlaag, o.m. diephuizen (nrs. 52, 60, 82), samenstel onder mansardedak (nrs. 62-64) en arbeidershuizen met aansluitende stal- of poorttravee (nrs. 66, 67 en 78). Voorts eenvoudige burgerhuizen van twee bouwlagen van de jaren 1920 (nrs. 87, 86-88, 90 en 99-101: rood baksteenparament met accenten van gele baksteen en opvallende baksteenconsoles onder de gootlijst).

D'HONDT L., Archeologisch onderzoek in de gemeente Beerst Prospectie- Analyse-Synthese, onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, p. 66-69.
NAERT U., De Oostenrijkse weg Wijnendale-Diksmuide (1769-1771), in Noortover, jg. 5, 1992, p. 43-49.
DE MEYER E., Beerst vroeger, Brugge, 1984, p. 125 en 283.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning van 1921

 • Omvat
  Dorpswoning uit de jaren 1920

 • Omvat
  Half vrijstaand burgerhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  L-vormige hoeve

 • Omvat
  Villa met tuin en stal

 • Is deel van
  Beerst

 • Is gerelateerd aan
  Wijnendalestraat (Vladslo)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Wijnendalestraat (Beerst) [online] https://id.erfgoed.net/themas/9056 (Geraadpleegd op 17-01-2021)