Geografisch thema

Kaaskerkestraat

ID: 9077   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9077

Beschrijving

Belangrijke rechte verbindingsweg tussen Diksmuide en Pervijze. In oorsprong kronkelende weg met een meer zuidwaarts gesitueerd tracé ter hoogte van de aansluiting met de stad Diksmuide, cf. Ferrariskaart (1770-1778). Omstreeks midden de 19de eeuw krijgt de weg zijn huidig, rechtgetrokken tracé, cf. Atlas der Buurtwegen (ca. 1843).
Na de Eerste Wereldoorlog werd beslist om de dorpskern langs de Kaaskerkestraat herop te bouwen, waardoor de straat tot op vandaag gekenmerkt wordt door een typerende dorpsarchitectuur (kerk met pastorie, klooster met gemeenteschool, ... ). Ten oosten van de kerk aaneengesloten lintbebouwing van kleine burgerhuizen en eenvoudige arbeiders-woningen van één à twee bouwlagen. Nrs. 96 en 98: samenstel van twee burgerhuizen met voorlanden uit de jaren 1920. Nr. 87: in oorsprong éénlaags arbeidershuis uit de jaren 1920 met typerende bakstenen deuromlijsting. Ten westen van de kerk, voornamelijk verspreide bewoning van villa's en achteringelegen hoeves. Nr. 107: villa onder wolfsdak uit de jaren 1920 met inslag van het tuinwijkidioom. Nr. 109: vrijstaande villa uit de jaren 1920 met overkragende daklijst, overdekt inkomportaal, driezijdige erker en rondboogpoort. Nr. 123: achteringelegen vervallen wederopbouwhoeve met aaneengesloten lage bestanddelen U-vormig opgesteld rondom begraasd erf. Boerenhuis met rechts opkamergedeelte onder verhoogde nok.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Elektriciteitscabine

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Kloostergebouw met aansluitende klassenvleugel

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Bartholomeus

 • Omvat
  Pastorie Sint-Bartholomeusparochie

 • Omvat
  Samenstel van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Smidse

 • Omvat
  Twee dorpswoningen met tussenliggend nutsgebouw

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve

 • Omvat
  Wederopbouwhoeve

 • Is deel van
  Kaaskerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kaaskerkestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9077 (Geraadpleegd op 28-10-2020)