Geografisch thema

Eerstestraat

ID: 9081   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9081

Beschrijving

Lange rechtlijnige straat van 2,5 kilometer in een typisch Meetjeslandgehucht met lange en smalle repelpercelen loodrecht op de oost-west gerichte ontginningsweg, wijzend op een systematische ontginning. De oude hoevebebouwing bevindt zich langs deze weg. De kleinere noord-zuid gerichte straten die op deze as uitkomen zijn doorgaans onbebouwd.

 • De open ruimte in Vlaanderen. Exploratiepakket 2, Binnen-Vlaanderen West. Een geografisch-landschappelijke en biologische verkenning, Brussel, 1985.

Bron     : -
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 2003


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Laureins
  Sint-Laureins (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Hoeve
  Eerstestraat 13 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Eerstestraat 30 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Eerstestraat 44 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Eerstestraat 48 (Sint-Laureins)

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen
  Eerstestraat 50 (Sint-Laureins)