Geografisch thema

Kerkomgangstraat

ID: 9110   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9110

Beschrijving

Kleine elleboogvormige dorpsstraat aansluitend op de Lekedorpsstraat. Loopt ten noorden en ten oosten rondom de Sint-Niklaaskerk en het kerkhof (cf. Kerkomgangstraat z.nr.). De 'Kerkomgangstraat' - in letterlijke zin dan - werd pas na de Eerste Wereldoorlog aangelegd. Voordien bestond enkel een doodlopend straatje in noordelijke richting op de Lekedorpstraat, cf. Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). In 1899 werd dit straatje gedeeltelijk gesupprimeerd door de sloop van het hoekpand "De Zwaan" en de aanleg van een marktpleintje op de hoek met de Lekedorpstraat dat tot op heden bewaard bleef.
Typerende dorpsarchitectuur met o.m. de feestzaal Sint-Jozef (cf. Kerkomgangstraat z.nr.) en een aaneengesloten bebouwing uit de jaren 1920 van lage arbeiderswoningen (o.m. nr. 9). Tevens kleine burgerhuizen van twee bouwlagen, o.m. nr. 5: met rechts aansluitend lager nutsgebouw met poorttravee onder ijzeren I-profiel met rozetten, nr. 11: burgerwoning met gecementeerd en witgeschilderd parement en driezijdige erker en nr. 13/ Toontjesstraat: hoekwoning met puntgevel uitgewerkt als overkragende dakoverstek op korbelen.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Gedenkteken voor de slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

 • Omvat
  Kerkhof met oorlogsgedenkteken en grafmonumenten

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Niklaas (Leke)

 • Omvat
  Sint-Jozefszaal

 • Is deel van
  Leke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Kerkomgangstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9110 (Geraadpleegd op 01-12-2020)