Geografisch thema

Rik Woutersstraat

ID
914
URI
https://id.erfgoed.net/themas/914

Beschrijving

Tussen de Veemarkt en de Huidevettersstraat. Vanouds bekende straat behorend tot de "Ham" of "Nieuwland"; aanvankelijk een waterrijk gebied waar zich verschillende huidenvetterijen vestigden; laatstgenoemden kenden een bloeiperiode tijdens de 15de en de 16de eeuw. Vroeger ook zogenaamd "Vetterstrate" (in de 15de eeuw), Torfstraat (in de 16de en 17de eeuw) en Huidevettersstraat (in de tweede helft van de 19de en de eerst helft van de 20ste eeuw). Huidige benaming naar de vermaarde schilder en beeldhouwer Rik Wouters (1882- 1916).

Weinig boeiend straatbeeld: enkel nummer 36 getuigt nog van de oorspronkelijke bebouwing. Gevelwanden gevormd door eenvoudige 19de-eeuwse rijhuizen van twee tot drie bouwlagen en dito traveeën onder zadeldak; overwegend bakstenen en later gecementeerde lijstgevels voorzien van rechthoekige muuropeningen (onder meer nummers 8-12, 9-13, 17-19, 21-23, 28, 30 en 45-47); mogelijk verbergen ze enkele oudere kernen (onder meer nummers 7, 22 en 31). Nummers 5 en 32 vallen op door hun kleurrijke faiencetegelbekleding.

De hoekhuizen aan de Zakstraat met afgesnuite hoektravee en getoogde bovenvensters, dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw. Voorts enkele mooi bewaarde houten uitstalramen uit de tweede helft van de 19de of het eerste kwart van de 20ste eeuw, onder meer nummers 5, 26 en 29. Aan nummer 24: houten muurkapelletje in neogotische stijl met ijzeren lantaarn; beeld van Maria en Kind heden verdwenen.


Bron     : Eeman M., Kennes H. & Mondelaers L. 1984: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Mechelen, Binnenstad, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 9N, Brussel - Gent.
Auteurs :  Eeman, Michèle, Kennes, Hilde, Mondelaers, Lydie
Datum  : 1984


Relaties

 • Omvat
  Brouwerij Sint-Michiel

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis met winkelpui

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Twee stadswoningen uit 1616

 • Omvat
  Tweegezinswoning

 • Omvat
  Woning met houten uitstalraam

 • Is deel van
  Mechelen binnenstad


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Rik Woutersstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/914 (Geraadpleegd op 15-06-2021)