Geografisch thema

Oude Zeedijk (Oudekapelle)

ID: 9145   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9145

Beschrijving

De Oude Zeedijk vormt de grens tussen de Oudlandpolders (ten westen van de Oude Zeedijk) en Middellandpolders (ten oosten ervan) en loopt van noordwest naar zuidoost van Oostduinkerke over Avekapelle (Alveringem), Lampernisse (Diksmuide), Nieuwkapelle (Diksmuide) en Oudekapelle (Diksmuide) tot Lo (Lo-Reninge). De aanleg ervan zou teruggaan tot de 10de eeuw, als een preventieve dijk om de instroom van zout- en brakwater in landbouwgebieden te vermijden. Oudst bekende vermelding in 1439 als "den ouden zeediic". Aanduiding op de Ferrariskaart (1770-1778) als "Ouden Zee Dyck".

Een deel van de Oude Zeedijk vormt de oostelijke grens van het beschermd landschap Oudlandpolders van Lampernisse (ook te Oudekapelle, beschermd bij M.B. van 30.01.2002). De Alveringemstraat vormt er de zuidgrens van.

Langs de Oude Zeedijk loopt de Duikervaart, een vrij brede gracht met een aantal in kern bewaarde bruggen uit de 19de eeuw of het interbellum (voor de merkwaardigste bruggen cf. Oude Zeedijk z.nr.). Ter hoogte van het gehucht Kloefhoek enkele hoeves en haaks op de straat gerichte verbouwde boerenarbeidershuizen (nr. 24). Nr. 11: hoeve aan de overkant van de Duikervaart, bereikbaar via boogbrug (cf. infra, Oude Zeedijk z.nr.), heropgebouwd in de jaren 1920 en bestaande uit het verbouwde huisvolume en de dwarsschuur met aansluitende lagere stalling. Nr. 26: hoeve heropgebouwd in 1923 (cf. jaartal in rode baksteenkoppen), met een gesloten opstelling. Even verderop, een samenstel van drie arbeidershuizen (nrs. 18-20-22) vermoedelijk in 1922-1924 heropgebouwd door de "weldadigheidsburelen" n.o.v. architect Antoine Dugardyn (Brugge), nr. 22 anno 2003 nog met bewaard houtwerk.

De weiden ten oosten van de Oude Zeedijk worden gekenmerkt door een aantal betonnen constructies gelegen tussen de Belgische eerste en tweede verdedigingslinie tijdens de Eerste Wereldoorlog (cf. infra Oude Zeedijk z.nr.).

INVENTARISATIE VAN RELICTEN UIT WO I IN DE WESTHOEK (Provincie West-Vlaanderen, "Oorlog en Vrede in de Westhoek", en Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Monumenten en Landschappen).
NOTEBAERT A., NEUMANN C. e.a., Inventaris van het archief van de Dienst der Verwoeste Gewesten, Algemeen Rijksarchief, Brussel, 1986.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Belgische commandopost

 • Omvat
  Belgische kazemat

 • Omvat
  Betonnen militaire constructie

 • Omvat
  Brug over de Duikervaart

 • Omvat
  Gedenkzuil tweede batterij van de tweede groep Zware Houwitsers

 • Omvat
  Wegwijzer

 • Is deel van
  Oudekapelle

 • Is gerelateerd aan
  Oude Zeedijk (Lampernisse)

 • Is gerelateerd aan
  Oude Zeedijk (Nieuwkapelle)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oude Zeedijk (Oudekapelle) [online] https://id.erfgoed.net/themas/9145 (Geraadpleegd op 24-11-2020)