Geografisch thema

Veurnestraat

ID: 9158   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9158

Beschrijving

Verbindingsweg vanaf het kruispunt Ten Bercle (kerkplein), Nieuwpoortstraat, Schoorbakkestraat en Pervijzestraat tot de grens met de fusiegemeente Veurne. Het rechte tracé van de Veurnestraat is nog niet aangeduid op de Ferrariskaart (1770-1778), de verbinding naar Avekapelle (Veurne) en Veurne verliep via de Molenstraat. Het rechte tracé van de huidige Veurnestraat is voor het eerst aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843). Blijkens oude prentbriefkaarten heette de straat voorheen Vogelsteenstraat, naamgeving naar de hoeve "Vogelsteen" (cf. Vogelsteenweg), een hoeve die als omwalde site reeds aangeduid is op de Ferrariskaart (1770-1778).

Het vooroorlogse straatbeeld werd getypeerd door arbeidershuizen van één à anderhalve bouwlaag onder zadeldaken, o.m. herbergen. In 1906 werd aan de Veurnestraat de bedrijfsmouterij Vandewoude opgericht, ze werd vernietigd tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Het huidige straatbeeld wordt getypeerd door aaneengesloten bebouwing van arbeiders- en burgerhuizen uit de wederopbouwperiode. Arbeidershuizen van één à anderhalve bouwlaag, een aantal met markerende poorttravee of puilijst, wat mogelijk verwijst naar een vroegere functie als herberg. Nrs. 39-41: samenstel van arbeidershuizen met markerende doorgetrokken roodbakstenen druiplijst (vernieuwd houtwerk). Nrs. 30 en 45: arbeidershuizen van twee bouwlagen met puilijst en poorttravee, l.g. met gebruik van rode baksteen voor banden en strekken. Nrs. 16-18: samenstel van arbeidershuizen van anderhalve bouwlaag, bij nr. 16 met uitgewerkte deurtraveein gesinterde baksteen (cf. Veurnestraat nr. 16). Nr. 6: burgerhuis van de jaren 1920, gele sierbaksteen, sluitstenen als diamantkoppen voor de korfbogige muuropeningen. Tevens enkele panden uit de jaren 1930: de "GARAGE ST. CHRISTOPHE" cf. opschrift, met aanpalende huizen in sierbaksteen, en de voormalige zuivelbabriek Sint-Catharina (cf. Veurnestraat nr. 60).

VANDEWALLE C., De brouwersfamilies Comeyne-Vande Woude in Pervijze. Een korte schets van drie mout- & brouwbedrijven tijdens de 19de en 20ste eeuw, s.l., 2000, p. 25-30.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Arbeiderswoning

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in eclectische stijl

 • Omvat
  Herberg en maalderij De Weegbrug

 • Omvat
  Zuivelfabriek

 • Is deel van
  Pervijze

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Veurnestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9158 (Geraadpleegd op 24-09-2020)