Geografisch thema

Beerststraat

ID: 9170   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9170

Beschrijving

Verbindingsweg met een licht gebogen tracé tussen de dorpskom van Beerst (Wijnendalestraat, Oostenrijkse weg aangelegd in 1769-1771) en de dorpskom van Vladslo (Vladsloplein). Het tracé is alsdusdanig reeds aangegeven op de Ferrariskaart (1770-1778). In het dorp wordt de straat gekenmerkt door een recht tracé met aaneengesloten bebouwing en zicht op de Sint-Martinuskerk (cf. Vladslostraat z.nr.) en het voormalig gemeentehuis (cf. Vladsloplein nr. 2).
De klooster- en schoolgebouwen, en het bezinningscentrum Ter Burcht (1954) van de "zusters van het Onbevlekt Hart van Maria" gaan in hun geschiedenis terug tot een in 1808 opgerichte spinschool. In 1830 schenkt de dorpspastoor een huis aan de spinschool. In 1832 wordt de school omgevormd tot een klooster, later komt er een lagere en een kleuterschool tot stand. In 1865 nemen de zusters de regel van de H. Vincentius à Paulo over (sinds 1954 huidige naam). Het huidige klooster- en schoolcomplex gaat terug op de jaren 1920, met een ingrijpende verbouwing aan de straat in de tweede helft van de 20ste eeuw. Het gaafst bewaard is de geelbakstenen, eenbeukige kapel (jaren 1920) met aansluitende lagere, veelzijdige apsis onder leien bedaking, typerende rondbogige muuropeningen verdiept in dito nissen. Voorts aaneengesloten burger- en arbeidershuizen van twee bouwlagen, uit de jaren 1920, o.m. het samenstel nrs. 12-14-16, met muuropeningen gevat in Brugse traveeën (gevelbekroning verwijderd). Nr. 2: burgerhuis met roodbakstenen gevelparement, gebruik van arduin voor aanzet- en sluitstenen. Nr. 8 B: verbouwd burgerhuis met achterliggende dwarsschuur, oorspronkelijk met beplankte langsgevels, doch nu deels versteend als woonhuis. Nr. 10: voormalige herberg (cf. puilijst) van anderhalve bouwlaag met witgeschilderd gecementeerd parement. Nr. 4: verbouwd laag arbeidershuis uit de jaren 1920 met typische deuromlijsting en bekronend dakvenster. Nr. 27: vrijstaand burgerhuis uit de jaren 1930, verspringende plattegrond met erkers, verzorgd houtwerk met geometrische roedeverdeling van de bovenlichten.
Buiten de dorpskom, verspeide bebouwing, voornamelijk van hoeves uit de wederopbouwperiode, o.m. nr. 49 met U-vormige opstelling van de bestanddelen.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Pastorie uit de wederopbouwperiode

 • Omvat
  Vrijstaand burgerhuis

 • Is deel van
  Vladslo

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Beerststraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9170 (Geraadpleegd op 18-01-2021)