Geografisch thema

Kerkhofstraat

ID: 9193   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9193

Beschrijving

Licht kronkelende dorpsstraat ten oosten van de dorpskern tussen de Woumenweg en de Sint-Pietersnieuwstraat. Als tracé reeds aangeduid op de Grote Kaart van het Brugse Vrije van Pieter Pourbus (1561-1571), doch op de Ferrariskaart (1770-1778) is enkel het tracé tussen de Woumenweg en de kerk aangeduid met op de hoek van de Woumenweg een windmolen. Op de Atlas der Buurtwegen (ca. 1843) vertoont de straat min of meer reeds zijn huidig tracé met uitzondering van een bocht die gemaakt wordt ter hoogte van het toenmalige kerkhof. Tot voor de Eerste Wereldoorlog telde de Kerkhofstraat twee molens. De reeds vermelde molen, de zogenaamde "Plaetsemolen", cf. Atlas der Buurtwegen, was een houten staakmolen. De tweede molen, een bakstenen stellingmolen, stond iets ten zuiden van de huidige pastorij (cf. Kerkhofstraat nr. 67) maar is nog niet aangeduid op de Atlas der Buurtwegen. Beide molens werden tijdens de Eerste Wereldoorlog vernield en niet meer heropgebouwd. Het huidige straatbeeld wordt getypeerd door een heterogene bebouwing van de jaren 1920 en daarna.

DEMOEN H., Het Diksmuidse van toen, Een verzameling beknopte historische gegevens, aangevuld met historische foto's en prentbriefkaarten, Brugge, 1984., p. 144.


Bron     : Missiaen H. & Vanneste P. met medewerking van Gherardts F. & Scheir O. 2005: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Diksmuide, Deel I: Deelgemeenten Diksmuide, Beerst, Esen, Kaaskerke, Keiem en Lampernisse, Deel II: Deelgemeenten Leke, Nieuwkapelle, Oostkerke, Oudekapelle, Pervijze, Sint-Jacobskapelle, Stuivekenskerke, Vladslo en Woumen, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL18, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Pastorie

  • Is deel van
    Woumen

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkhofstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9193 (Geraadpleegd op 20-01-2021)