Geografisch thema

Hulsterlo

ID
9220
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9220

Beschrijving

Lange rechte straat van de Oude Sluissedijk ten noorden naar de Konduitput aan de grens met Moerkerke ten zuiden. Tot in het laatste kwart van de 20ste eeuw zogenaamd "Spiegelsweg", zie eertijds een deel van de Spegelsweg (zie Oostkerke) als één van de oudste schaapswegen van de polderstreek, voor het eerst vermeld in 1268. De weg bestaat reeds vóór de overstroming in 1134 waarbij het Zwin ontstaat, dat de weg doorsnijdt. Het begin van de weg is te situeren ten noorden van de oude Antwerpse Heerweg op het grondgebied van Sijsele. In oorsprong een ontginningsweg van de Gentse Sint-Pietersabdij die door de uitgestrekte schorrevlaktes wordt getrokken tussen de bezittingen van de abdij, namelijk het Spermalieklooster in Sijsele (zie Sijsele, Spermalieweg) en de schapenweide (heirnis) op Oostkerke. Is tevens een verbindingsweg tussen de vijf eigendommen van de Heren van Oostkerke, met name het domein Spermalie op Sijsele, door Willem van Oostkerke gekocht in 1228; het landgoed Bonem (zie Bonemstraat), in 1247 eigendom van Willem van Oostkerke; het Kasteel van Oostkerke met bijhorende erfgronden; de dorpsmolen van Oostkerke, reeds in 1336 vermeld als eigendom van de familie van Oostkerke; en tenslotte de gronden in de heernis van de Sint-Pietersabdij op Oostkerke, die de familie bezit in de 14de-15de eeuw.

De weg Hulsterlo is thans nog gelegen in dezelfde as als de Spegelsweg op het grondgebied van Oostkerke. Huidige benaming naar een thans verdwenen Onze-Lieve-Vrouwekapel aan de kruising met de Oude Sluissedijk, reeds vermeld in de 14de eeuw als "Hulsterloe" (1325) en "'t Ulsterloe" (1338) en weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). Van oudsher landelijke weg gelegen in de z.g. Watering Stampershoek in de voormalige parochie Sint-Katharina-buiten-Damme. Huidige bebouwing beperkt tot twee hoeves, waarvan de oudste (nummer 2) opklimmend tot minimum de 16de eeuw.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VI, Brugge, 1926, kolom 768-771.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Omvat
    Hoeve

  • Is deel van
    Damme


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hulsterlo [online], https://id.erfgoed.net/themas/9220 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Damme

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.