Geografisch thema

Kattestraat

ID
9223
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9223

Beschrijving

Straat in het historisch stadscentrum lopend van de Kerkstraat ten oosten tot de Sint-Janstraat ten westen. In de middeleeuwen gekend als "Vleeshouwersstraat" (1461); pas circa 1750 met huidige benaming, mogelijk naar een middeleeuwse woning "de Catte" in deze straat. In de 15de eeuw bevindt zich hier ook de Lazarie. De Kattestraat vormt in de eerste helft van de 13de eeuw de noordelijke begrenzing van het stadsareaal en de eerste portus; later breidt de stad zich ook noordwaarts uit, na de schenking in 1267 door gravin Margareta van Constantinopel van onder meer het slikgebied tussen de Speystraat, de Kerkstraat en de Kattestraat. De straat loopt in de middeleeuwen verder westwaarts door tot aan de zogenaamd Begijnengracht, later gekend als "magazijnegracht" (gedempt sinds 1951), en vandaar met noordwaartse afbuiging tot aan de Reie, niet ver van de Kleine Brugse Poort. Bebouwing van voornamelijk diephuizen weergegeven op de kaart van Marcus Gerards (1562). Na de aanleg van de Damse Vaart vanaf 1810, waarbij onder meer de havenkom en de drie waterlopen (Lieve, Reie en Zwin) worden opgevuld met het zand van de Damse Vaart, wordt de Kattestraat tot zijn huidige lengte ingekort en worden vele woningen erlangs gesloopt. In de loop van de 19de eeuw wordt het terrein aan de westzijde, tussen de Sint-Janstraat en de voormalige Reie, door de gemeente verkocht als tuinland.

Typerend voor de bebouwing van de straten in het westelijk deel van het stadscentrum ook in de Kattestraat aan weerszijden grotendeels tracé van hoge bakstenen tuinmuren. O.m. aan zuidzijde, behorend bij het hoekpand met de Kerkstraat (zie Kerkstraat nummer 27), een bijgebouw en hoge bakstenen muur voorzien van steunberen en muurankers, daterend uit circa het eerste kwart van de 19de eeuw, zie reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (1834). Op de zuidwestelijke hoek met de Sint-Jansstraat, zogenaamd "Galerij de Hazewind" (nummer 2) ondergebracht in een hoekpand uit de tweede helft van de 20ste eeuw, opgetrokken in landelijke stijl als soort "schuur", zie baksteenbouw onder hoge pannen bedaking en voorzien van steunberen. Verder aan noordzijde enkele rijhuizen tot twee bouwlagen onder zadeldak uit het laatste kwart van de 20ste eeuw. De Kattestraat en de bebouwing erlangs is volledig in het beschermde stadsgezicht opgenomen (M.B. van 13/10/1986, gewijzigd bij M.B. van 30/03/1987).

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VII, Brugge, 1927, kolom 398.
  • HOSTE H., Damme, Antwerpen, 1956, p. 114-115.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kattestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9223 (Geraadpleegd op 13-06-2021)