Geografisch thema

Oude Damse Weg

ID: 9228   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9228

Beschrijving

Zuidwaarts lopende straat vanaf de splitsing met de Vivensteenweg grotendeels over het grondgebied van Vivenkapelle. Tot in het derde kwart van de 20ste eeuw gekend als "Maleleie", zogenaamd naar de gelijknamige en grosso modo parallel gelegen waterloop, ook genoemd "Ons heeren leye van Vlaenderen" of "Maelscher Leye". Deze werd aangelegd nadat Magaretha van Constantinopel in 1269 toestemming verleent aan de stad Damme om water uit de grafelijke vijver te Male (Sint-Kruis) te betrekken en een nieuwe kraan nabij de Sint-Joriskapel op te richten, dit omdat het drinkwater binnen de stad teveel zout bevat (zie Haringmarkt en Kerkstraat; zie Vivenkapelle, Pijpeweg). Waterloop met weg weergegeven op kaart van Pieter Pourbus (1561-1571) en op Ferrariskaart (1770-1778); op laatst genoemde is tevens het gehucht "Maelsleymen" aangeduid. Huidige verspreide bebouwing gelegen op het grondgebied van Vivenkapelle, met uitzondering van de historische hoeve zogenaamd "Chartreuzenhof" (nummer 1).

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch ArtesiĆ«, het Land van den Hoek, de graafschappen GuĆ®nes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IX, Brugge, 1929, kolom 1193-1194.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2005


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen Bonempolder

  • Is deel van
    Damme

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Damse Weg [online] https://id.erfgoed.net/themas/9228 (Geraadpleegd op 22-01-2021)