Geografisch thema

Vlienderhaag (Damme)

ID
9240
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9240

Beschrijving

Lange, kronkelende weg ten noorden van het Leopold- en Schipdonkkanaal, vanaf de Vredestraat noordoostwaarts doorlopend tot de Groenendijk ten noorden van de dorpskern van Lapscheure. Gelegen in de zogenaamde Watering Sint-Jobspolder, waar zich onder meer de Sint-Jobs-, de Lems-, de Namen- en de Onze-Lieve-Vrouwepolder uitstrekken. Historisch tracé waarlangs zich een oude woonkern bevindt, zie weergegeven op de kaart van Pieter Pourbus (1561-1571). Op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt het gehucht "H. Vlienderhage" gesitueerd aan de kruising met de Vredestraat op het grondgebied van Damme, aan beide zijden van de watering Zuid-over-de-Lieve-Geleed, waar het huidige gehucht "Platheule" op teruggaat (zie Oude Sluissedijk). De wijk ontleent zijn naam aan de 17de-eeuwse herberg "de Vlienderhaghe", die tot het midden van de 19de eeuw op deze plaats heeft bestaan; de benaming verwijst naar de vlier- of vlienderstruikhaag, die hier eertijds voorkwam. Hier tevens locatie van de Platheulemolen, weergegeven op Ferrariskaart, "moulin de Lettenbrug" genoemd op kaart van P. Vander Maelen (circa 1850) en verdwenen in de loop van de tweede helft van de 19de eeuw.
Schaarse hoevebebouwing op grondgebied van Damme.

 • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVI, Brugge, 1935, kolom 630-631.
 • DE LAENDER G. ; MAHIEU J. ; PILLEN R., Gids voor de Damse Vaart, Brugge, 1988, p. 55.
 • VAN REMOORTERE J., Wandelen door de Vlaamse kustpolders. Gids voor 30 wandelingen, Tielt, 1985, p. 32.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Schaapsdijkhoeve

 • Is deel van
  Damme

 • Is gerelateerd aan
  Vlienderhaag (Lapscheure)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Vlienderhaag (Damme) [online] https://id.erfgoed.net/themas/9240 (Geraadpleegd op 23-01-2021)