Geografisch thema

Oostkerkestraat

ID
9247
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9247

Beschrijving

Kronkelende straat die vanuit de dorpskern van Hoeke tot aan de grens met Oostkerke loopt. De straat ligt in het verlengde van de Sint-Jacobsstraat, de huidige hoofdstraat van het dorpje. Maakt deel uit van het historische stratenpatroon van Hoeke. Langs de straten die we nu kennen als de Oostkerke- en Sint-Jacobsstraat, en langs de verdwenen "Hoogstraete" (zie Krinkeldijk), situeerde zich tussen 1250 en 1450 de havenstad Hoeke. Het stadhuis, de grote handelspanden en de verdwenen Sint-Jacobskapel bevonden zich in "Houcke ten Boven", het oostelijke gedeelte van het stadje, dat zich uitstrekte tot voorbij de huidige Natiënlaan (zie Natiënlaan nummer 15A). Wellicht was de pastorie van de parochie steeds grosso modo op de huidige plaats ten noorden van de kerk gesitueerd, zie nummer 4. Behalve de Sint-Jacobskerk in de Sint-Jacobsstraat is er in Hoeke geen enkel gebouw bewaard dat herinnert aan deze roemrijke periode. Schaarse bebouwing: in de kleine dorpskern, aan het kerkplein, de pastorie (zie nummer 4) en een kleine 19de-eeuwse dorpswoning (nummer 2). Het langwerpige kerkplein met parkeerplaatsen ten noorden van de kerk, officieel een deel van de Oostkerkestraat, wordt in 1974 ingericht op de plaats van een perceel landbouwgrond. Daarbij worden de knotwilgen die het weiland afboorden, bewaard. Verder enkele hoeves, waarvan nummer 6 zogenaamd " 't Neerhof" een verbouwde hoeve is die teruggaat op een historische site die reeds op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt aangeduid, en " 't Valkenhof", een in kern 19de-eeuwse hoeve van het langgestrekte type (zie nummer 1).

 • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 74 (nr. 6 = Kerkstraat nr. 20).
 • Geschiedkundige snipperingen uit Houcke's verleden en heden, Brugge, 1914, p. 9-10.
 • LARBOUILLAT J., Verkenningswandeling naar het verdwenen middeleeuwse Hoeke, in SGT, p. 4-5.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve 't Valkenhof

 • Omvat
  Pastorie van Hoeke

 • Is deel van
  Hoeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oostkerkestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9247 (Geraadpleegd op )