Geografisch thema

Grote Markt

ID: 925   URI: https://id.erfgoed.net/themas/925

Beschrijving

Centrum van het middeleeuws stadsgedeelte. De naam Markt-"Merct" komt voor sedert 1310, in de 16de eeuw werd het adjectief "grote" eraan toegevoegd, ter onderscheiding van de "Kleine Markt" aan het eind van de Kammenstraat.

Het forum of fossatum werd in 1220 door hertog Hendrik I aan de stad geschonken. Het strekte zich uit van de huidige Maalderijstraat tot aan de Melkmarkt. Het was bedoeld als gemeenschapsgrond. Hier werden ook de jaarmarkten van Sinksen en Bamis gehouden.

Lange tijd was de Grote Markt veel dichter bebouwd. In 1713-1714 werd de zuidzijde verbreed door afbraak van achtentwintig huizen hierdoor verdween het "Maanstraatje", gelegen tussen het gesloopte huizenblok en de huidige zuidzijde. Het westelijk deel werd ingenomen door het oude Schepenhuis en de Lakenhal, later door particuliere woningen. Begin 20ste eeuw werd het vrijgemaakt, waardoor de "Peerdstraat" verdween. Een platsoen werd aangelegd met middenin het bronzen beeld van de Buildrager door Constantin Meunier (omstreeks 1885) onthuld in 1950. Tot 1882 werd het midden van de Grote Markt ingenomen door de Vrijheidsboom. Deze werd in 1887 vervangen door de bronzen Brabofontein van Jef Lambeaux. De blikvanger van de Grote Markt was en is het Stadhuis.

Tot eind 19de eeuw boden de noord- en zuidzijde van de Grote Markt een totaal ander uitzicht: de hoeken van Braderijstraat en Wisselstraat waren bebouwd (respectievelijk tot 1889 en 1860); met uitzondering van het nummer 7 zagen de meeste huizen op de noordzijde er heel wat soberder uit, bijvoorbeeld de nummers 3 en 9 waren lijstgevels, het nummer 11 een onversierde puntgevel. Op de zuidzijde waren de lijstgevels in de meerderheid, de meeste met oude kernen te herkennen aan muurankers, de dakvorm en dakkapellen, aangepast in eenvoudige 19de-eeuwse stijlen.

In 1895 ontving de stad het legaat R. Joostens onder andere ter verfraaiing van de gevels op de Grote Markt waarbij getracht werd door restauraties, wederopbouw en imitatieve begeleidingsarchitectuur, aan het Antwerpse forum zijn vroegere luister terug te geven. Deze tendens hield aan tot in de naoorlogse periode, met een laatste realisatie in 1969. De noordzijde en het nummer 44 op de zuidzijde werden vrij gereconstrueerd in de periode van het vierde kwart van de 19de eeuw tot het eerste kwart van de 20ste eeuw: de nummers 13, 15 en 19 sluiten aan bij de reconstructiemode van de zuidzijde uit de jaren 1947-1957 (zie ook Gildekamersstraat). De meeste reconstructies betreffen alleen de voorgevel; de inwendige verdeling werd doorgaans bewaard zoals deze bestond einde 19de eeuw. Van de zogenaamde gildehuizen der Grote Markt zijn alleen de nummers 5, 7, 21, 24, 38 en 40 vrijwel authentiek


Bron     : Goossens M.& Plomteux G. met medewerking van Linters A., Steyaert R., Illegems P. & De Barsée L. 1976: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Antwerpen, Bouwen door de eeuwen heen 3NA, Brussel - Gent.
Auteurs :  Goossens, Miek, Plomteux, Greet
Datum  : 1976


Relaties

 • Omvat
  Batenborch
  Grote Markt 58 (Antwerpen)

 • Omvat
  Blijdenborch
  Grote Markt 29 (Antwerpen)

 • Omvat
  Brabofontein
  Grote Markt zonder nummer (Antwerpen)

 • Omvat
  De Balans
  Grote Markt 38 (Antwerpen)

 • Omvat
  De cleyne Mortier
  Grote Markt 52 (Antwerpen)

 • Omvat
  De cleyne Wolvinne
  Grote Markt 46 (Antwerpen)

 • Omvat
  De dry Bellen en De Papegaey
  Grote Markt 33 (Antwerpen)

 • Omvat
  De groote Mortier
  Grote Markt 54 (Antwerpen)

 • Omvat
  De gulden Treft
  Grote Markt 42 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Ketel
  Grote Markt 44 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Maegd van Antwerpen
  Grote Markt 8 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Meersman
  Grote Markt 19 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Mouwe
  Grote Markt 5 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Pauw
  Grote Markt 13 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Pijnappel, Ceulen, De Guldenberch, Den Volaert
  Grote Markt 28-36 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Regenboghe
  Grote Markt 17 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Reuse
  Grote Markt 2 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Simme
  Grote Markt 23 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Spieghel
  Grote Markt 9 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Trompe
  Grote Markt 60 (Antwerpen)

 • Omvat
  De vier Heemskinderen
  Grote Markt 31 (Antwerpen)

 • Omvat
  De witten Helm
  Grote Markt 35 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Wolf
  Grote Markt 50 (Antwerpen)

 • Omvat
  De Wolvinne
  Grote Markt 48 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den Arend
  Grote Markt 11 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den Beer
  Grote Markt 21 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den Beerendans
  Grote Markt 4 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den Bellaert
  Grote Markt 56 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den Engel
  Braderijstraat 15, Grote Markt 3 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den Grooten Mont toe
  Grote Markt 24 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den gulden Boom
  Grote Markt 25 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den gulden Handschoen
  Grote Markt 12 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den Hercules, De gulden Cam, Den Gulden Beer, Het Gulden Peert, De gulden Weerelt, De Fortuyne
  Grote Markt 10, 14-22 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den Kemel
  Grote Markt 27 (Antwerpen)

 • Omvat
  Den Luipaert
  Grote Markt 15, Wisselstraat 9 (Antwerpen)

 • Omvat
  Het Stoelken
  Grote Markt 6 (Antwerpen)

 • Omvat
  Opgaande linde als vredesboom
  Grote Markt zonder nummer (Antwerpen)

 • Omvat
  Rodenborch
  Grote Markt 40 (Antwerpen)

 • Omvat
  Sint-Nicolaes
  Grote Markt 26 (Antwerpen)

 • Omvat
  Spaengien
  Grote Markt 7 (Antwerpen)

 • Omvat
  Stadhuis van Antwerpen
  Grote Markt 1 (Antwerpen)

 • Is deel van
  Antwerpen - Historische binnenstad
  Antwerpen (Antwerpen)