Geografisch thema

Middelburgsesteenweg

ID
9291
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9291

Beschrijving

Rechte weg ten zuiden van de dorpskern van Moerkerke, lopend in het verlengde van de Legeweg tot aan de Schipdonkvaart-Zuid, in de richting van het Oost-Vlaamse Middelburg. Behoort tot het historische stratenpatroon van Moerkerke, dat in het zuiden van de gemeente geometrisch is. 19de-eeuwse straatnaam, vroeger samen met de Legeweg "Noord-Bruggeweg" genoemd. Deze weg maakt deel uit van een Romeinse heerweg tussen Kassel en Aardenburg, die net ten oosten van de kerk van Sint-Kruis in drie evenwijdig lopende wegen splitst. De meest noordelijke werd de "Noord-Bruggeweg" genoemd. Op de hoek met de Nieuwdorpstraat werd na de Eerste Wereldoorlog de vrijheidsboom geplant. De basisbebouwing in de straat dateert van het interbellum. Tussen de Visserstraat en de Nieuwdorpstraat wordt het straatbeeld getypeerd door (half) vrijstaande woningen, waarbij lage dorpswoningen afgewisseld worden met burgerhuizen van twee traveeën en twee bouwlagen getypeerd door puntgevels. Een kenmerkend burgerhuis met topgevel is nummer 10, in de siercementering van de gevel gedateerd "1924". Voorbeelden van lage dorpswoningen zijn nummers 6 en 32, allebei voorzien van bijgebouwen. Gelijkaardige kleine hoeves ook verder in de straat, daterend van het interbellum: nummer 43, gele baksteenbouw met aangepaste muuropeningen en nummer 49, langgestrekte hoeve haaks op de straat met woongedeelte ingepast in de zijgevel naar de straat. Ten oosten van de Nieuwdorpstraat bestaat de basisbebouwing uit ruime eengezinswoningen in tuin, gebouwd eind 20ste eeuw. Verder enkele interbellumvilla's, voorbeeld nummer 29, villa met vierkant grondplan onder tentdak, getypeerd door gevarieerd materiaalgebruik (gele en rode baksteen, gecementeerde vlakken) en een verticale glas-in-loodstrook ter hoogte van het trappenhuis; nummer 33, half vrijstaande woning met fraaie afsluiting van het voortuintje door middel van ijzeren hekwerk tussen bakstenen pijlers.

 • BALLEGEER J. en BRAEMS J.-P., De Zwinstreek in oude prentkaarten, deel 2, Zaltbommel, 1977, afb. 46.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve met losse bestanddelen

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Wegkapel in de vorm van een afgeknotte boomstam

 • Is deel van
  Moerkerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Middelburgsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/9291 (Geraadpleegd op )