Geografisch thema

's Heer Heynsweg

ID
9299
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9299

Beschrijving

Landelijke weg tussen de Legeweg en de Waterhoek, behorend tot het historische stratenpatroon van Moerkerke, zie tracé aangeduid op kaart van P. Pourbus (1561-1571), eerste vermelding als " 's Heer Heyns wech" in 1514. Zuidelijke stuk van de weg is aan beide zijden met hoogstammige bomen afgezoomd. Op nummer 3 een hoeve met losstaande bestanddelen, vermeld in de inventaris van Devliegher omwille van de gedateerde schuur (1783) en het 19de-eeuwse boerenhuis met mooie tegelvloer, dat nu echter door nieuwbouw is vervangen.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel V, Brugge, 1925, kl. 648.
  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, in Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 141 (Legeweg nr. 10).

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: 's Heer Heynsweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/9299 (Geraadpleegd op )