Geografisch thema

Waterhoek

ID: 9312   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9312

Beschrijving

Kronkelende landelijke weg ten noorden van de dorpskern, van de Vissersstraat tot aan de grens met Damme (Masscherheule). Tracé aangeduid op de kaart van P. Pourbus (1561-1571). Naam wordt sinds midden 19de eeuw gebruikt voor het gehucht, en verwijst naar de laag gelegen gronden op die plaats. De wijk is gekend om zijn kapel, die sinds de 18de eeuw aanwezig is op de hoek met de (oude) Vissersstraat, zie aanduiding van een kapel op de Ferrariskaart (1770-1778) en op 19de-eeuwse stafkaarten.

Straat is gekenmerkt door de aanwezigheid van het voetbalveld en het nieuwe kerkhof van Moerkerke, aan het oostelijke einde van de straat, tegen het dorp aan. Op nummers 2a en 3, hoeves met lange erfoprit die als site reeds aangeduid zijn op de kaart van Pourbus (1561-1571), met aanduiding van toegangspoort, en nummer 3 met omwalling. Huidige gebouwen van nummer 2a zijn een witgeschilderd boerenhuis van anderhalve bouwlaag, gedateerd "1848" en parallel een witgekalkt langgestrekt volume van stal en dubbele dwarsschuur, wellicht eind-18de-eeuws. Nummer 3 (niet toegankelijk) is een hoeve met losstaande bestanddelen in onbeschilderde geel-bruine baksteenbouw. Verder enkele kleine hoeves, voorbeeld nummer 4 (naast kerkhof), bakstenen huisje met bakhuis, teruggaand op een eind-19de- of begin-20ste-eeuws hoevetje; nummer 1, witgekalkt boerenarbeidershuis met gepekte plint, baksteenbouw onder pannen zadeldak.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVII, Brugge, 1936, kl. 59-60.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

  • Omvat
    Kapel Onze-Lieve-Vrouw van de Waterhoek

  • Is deel van
    Moerkerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Waterhoek [online] https://id.erfgoed.net/themas/9312 (Geraadpleegd op 16-01-2021)