Geografisch thema

Heernisstraat

ID
9325
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9325

Beschrijving

Kronkelende landelijke weg van de Heitegemstraat tot de Stropuitstraat. Is één van de oudste straten van Oostkerke, en vormde samen met de huidige Pompe-, Zuidbroek- en Hoekestraat een verbindingsweg tussen bezittingen van de Gentse Sint-Pietersabdij. Behoorde voor de fusie met Damme tot de wijk Braambeierhoek, maar kreeg nadien een eigen straatnaam, naar de gelijknamige hoeve (nummer 7) en de "heernis" of schapenweide die hier gelegen was. Op deze plaats verkreeg de Sint-Pietersabdij in het midden van de 11de eeuw een schapenweide van ongeveer 90 gemeten groot (1 gemet = 4,4 are). Enkele grote hoeves langs deze straat, voorbeeld nummer 7, "De Heernis", in kern 18de-eeuwse hoeve bestaande uit twee parallelle vleugels (woonstalhuis en deels beplankte dwarsschuur met aardgebinten), verbouwd en leegstaand. De hoeve is omgeven door een deels bewaarde, uitzonderlijke grote, vierkante walgracht, wellicht daterend uit de 13de-14de eeuw. Andere hoeves zijn nummer 5, nu een manege, in de literatuur vermeld omwille van de bergschuur, die echter in 1944 ernstig werd beschadigd en totaal is verbouwd. Nummer 1, verbouwde hoeve met eenvoudig witgeschilderd bakstenen Mariakapelletje aan erfingang (zie Heernisstraat nummer 1). Voorts enkele eind-20ste-eeuwse eengezinswoningen in tuin.

 • D'HOOGHE A.M., De bergschuren in de Vlaamse Noordzeepolders. Een bijdrage tot de studie van de Westvlaamse landelijke bouwkunst, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, 1977-1978, p. 124-125.
 • DE KEYSER R., Dorpsmolen Oostkerke, in De Kleine Kroniek, jg. 11, nr. 1, 2003, p. 895-905.
 • DE KEYSER R., Zo was Oostkerke, s.l., s.d., s.p.
 • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 163 (Braambeierkshoek 124 en 125).
 • HILLEWAERT B., Archeologische inventaris Vlaanderen. Band II: Oostkerke-bij-Brugge, Gent, 1984, p. 467 e.v.
 • TERRYN C., De houten schuur van het Hof van Sijsele. Graanschuren in Damme en omstreken, Damme, 2005, p. 85.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Mariakapelletje

 • Is deel van
  Oostkerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Heernisstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9325 (Geraadpleegd op )