Geografisch thema

Krinkeldijk (Oostkerke)

ID
9331
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9331

Beschrijving

Kronkelende dijk afgezoomd met populieren en knotwilgen, die haar verhevenheid tegenover het omliggende landschap heeft bewaard. Loopt op grondgebied van Oostkerke vanaf de Monnikeredestraat tot aan de grens met Hoeke, waar de Krinkeldijk verder loopt. De Krinkeldijk maakt deel uit van een dijkengordel die in de tweede helft van de 11de eeuw werd aangelegd om de streek te beschermen tegen overstromingen vanuit het Zwin. Deze lange dijk begon bij Uitkerke en liep oostwaarts verder ten noorden van Heist, Westkapelle en Hoeke. Ten noordoosten van Hoeke draaide deze dijk zuidwestwaarts en volgde de noordwestkant van een waterloop die later het Zwin werd. Hij eindigde ten zuidwesten van het latere Damme, bij een hogere, zandige plaats, "De Gapaard" genaamd. Oorspronkelijk heette deze dijk de "Langedijk". Later werden gedeelten met een bijzondere benaming aangeduid. De dijk tussen Oostkerke en Hoeke wordt Krinkeldijk genoemd. Meer zuidelijk heet hij "Dijk van de Kerkwatering" en bij het latere Damme kreeg hij de naam "Romboutswervedijk".
De dijk vormt de grens tussen enerzijds Oudland en anderzijds Middelland en Nieuwland: ten noordwesten van de dijk liggen de Oudlandpolders merkelijk lager dan de jongere, ten oosten van de dijk gelegen Middelland- en Nieuwlandpolders. In de lager gelegen Oudlandpolders vinden we historische permanente grasland, de nieuwere polders worden als akkerland gebruikt. Het westelijke deel van de Krinkeldijk vormt een halfcirkelvormige boog, vermoedelijk een zogenaamd "wiel". Dit is een nieuw stuk dijk dat in een brede boog rond een bres in de dijk is opgeworpen. Aan de noordwestelijke kant van de dijk, aan de rand van de Oudlandpolders, liggen enkele hoeves, zie nummers 1 en 3. Nummer 2, nu vervangen door een hedendaagse woning, was een eenlaagshuis opklimmend tot de 17de eeuw.

 • DE KEYSER R., Zo was Oostkerke, s.l., s.d., s.p.
 • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 163 (De Naaie 66).
 • HILLEWAERT B., Archeologische inventaris Vlaanderen. Band II: Oostkerke-bij-Brugge, Gent, 1984, p. 478-480.
 • WINTEIN W., Venster op de Krinkeldijk te Oostkerke, in Rond de poldertorens, jg. 43, nr. 4, p. 152-160.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve 't Oosthof

 • Omvat
  Krinkeldijk met dijkbegroeiing

 • Is deel van
  Oostkerke

 • Is gerelateerd aan
  Krinkeldijk (Hoeke)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Krinkeldijk (Oostkerke) [online] https://id.erfgoed.net/themas/9331 (Geraadpleegd op )