Geografisch thema

Sabtsweg

ID: 9340   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9340

Beschrijving

Lange, landelijke weg die voor een groot deel de Eienbroekvaart volgt, het voormalige kanaal "Monnikerede". De weg begint aan de Eienbrug ten noorden van de Eienbroekstraat en loopt door tot aan de Oostkerkestraat, net op grondgebied van Hoeke. De Sabtsweg werd aangelegd omstreeks 1300, en wordt in oorkonden zeer vaak vermeld. De straatnaam is afkomstig van "des Abts Weg", de weg die het (verdwenen) tiendenhof van St.-Quentin-en-l'Isle op Eienbroeke verbond met Hoeke en Westkapelle. Langs deze weg werden de tienden naar het tiendenhof op Eienbroeke gebracht. De weg zelf was voorbehouden aan het tiendenhof en mocht niet gebruikt worden als uitweg voor de nabijwonenden. De historische verbindingsweg liep door naar het zuiden en het noorden, maar is in de loop der tijd overgenomen door nieuwe wegen, vb. Koolkerkesteenweg (op 18de-eeuwse kaarten wordt aan de westzijde van deze steenweg het tracé van de "verdonkerden Sabsweg" getekend); of in onbruik geraakt, vb. het op de Hoekevaart doodlopende gedeelte, z.g. "Oude Sabtsweg" in Hoeke en Westkapelle.
Langs de Sabtsweg bevinden zich enkele grote historische polderhoeves met een lange erfoprit, cf. nrs. 1 en 2, 18de-eeuwse hoeves die allebei voorzien waren van een rosmolen, en cf. nr. 6, een begin-19de-eeuwse hoeve.

BALLEGEER J., Molens in de Zwinstreek, in Rond de poldertorens, jg. 47, nr. 2, 2005, p. 62-63.
HILLEWAERT B., Archeologische inventaris Vlaanderen. Band II: Oostkerke-bij-Brugge, Gent, 1984, p. 506 e.v.
www.natuurpunt.be


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Omvat
    Hoeve Sint-Jacobshof

  • Omvat
    Langgestrekte hoeve

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Sabtsweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/9340 (Geraadpleegd op 30-09-2020)