Geografisch thema

Zuidbroekstraat

ID
9347
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9347

Beschrijving

De Zuidbroekstraat is een rechte, deels met bomen afgezoomde weg die vanaf de dorpskern van Oostkerke (Hoekestraat) loopt tot aan de Leopoldsvaart.

Genoemd naar de Zuidbroek, een historisch broekland ten zuidoosten van de kerk van Oostkerke, dat voor het eerst wordt vermeld in 1449. De straat maakt deel uit van een eeuwenoud tracé dat vier historische molensites verbond, en dat nu nog terug te vinden is als de Pompestraat-Zuidbroekstraat-Hoekestraat en Heernisstraat. Van de vier molensites is enkel de Dorpsmolen langs de Eienbroekstraat bewaard (zie Eienbroekstraat nummer 3). De andere molensites, nl. de Snipmolenwal, de molenwal op de Pompestraat bij het Leugenzwin en de molen ten noorden van de Hoekestraat, zijn verdwenen. In 1854 werd langs dit molentracé, in de Zuidbroekstraat, de "Oude Molen", gebouwd; de molenromp behoort nu tot het kasteeldomein van Oostkerke (zie Spegelsweg nummer 3). Schaarse bebouwing; enkele eind-20ste-eeuwse eengezinswoningen tegen de dorpskern aan, en twee hoeves, zie nummers 2 en 4.

  • BALLEGEER J., Molens in de Zwinstreek, in Rond de poldertorens, jg. 47, nr. 2, 2005, p. 62-66.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel XVIII, Brugge, 1938, kl. 624-625.
  • DE KEYSER R., Boomkwekerijen van de Heren van Oostkerke in de 17de eeuw, in Rond de poldertorens, jg. 26, nr. 1, 1984, p. 9-12.
  • DE KEYSER R., Dorpsmolen Oostkerke, in De Kleine Kroniek, jg. 11, nr. 1, 2003, p. 895-905.
  • DEVLIEGHER L., De Zwinstreek, Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, deel 4, Tielt, 1970, p. 166 (Dorp 81).

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Zuidbroekstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/9347 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Damme

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.