Geografisch thema

Awalstraat

ID
9349
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9349

Beschrijving

Straat gelegen in de wijk Donk, deels op het grondgebied van Sijsele, deels op dat van de huidige gemeente Donk (Maldegem). Korte rechte straat, haaks op de Pastoor De Swaeflaan (Donk) aan oostzijde, vandaar zuidwaarts als kleine landweg -in oude teksten zowel Sint-Barbaraweg als Sint-Maartensstraatje genoemd- uitkomend op de Gentse Steenweg.

Het groot terrein op de noordoostelijke hoek van de Gentse Steenweg, waar onder meer het Elisabethziekenhuis gelegen is, is in oorsprong eigendom van het Brugse Sint-Janshospitaal. Dit hospitaal bezit tijdens de middeleeuwen in de kuststreek (onder meer te Zuienkerke) grote buitenstedelijke eigendommen, veelal monumentale hoeves die nu nog steeds het landschap domineren. De Sint-Jansdreef, gelegen ten westen van de Awalstraat, refereert nog naar deze grootgrondbezitter. Na de Franse Revolutie worden de eigendommen ondergebracht bij de Openbare Onderstand van Brugge, het latere OCMW.

Op de Ferrariskaart (1770-1778) wordt ten zuiden van het gehucht "Doorenstraete", ter hoogte van de Antwerpse Heirweg op de uiterst oostelijke grens van het grondgebied Sijsele, het omwalde "Hospitael Goedt" afgebeeld, een historische hoeve ook gekend als het "Groot Hof van Sint-Jan" of in de 19de eeuw als hoeve "Keizersput", thans de enige bebouwing langsheen de Awalstraat op Sijseels grondgebied (nummer 1). In de omgeving van deze hoeve zijn nog enkele restanten bewaard van het vroegere moerassige bos dat deze gebieden oorspronkelijk bedekt, evenwel in de loop der tijd ingenomen door veldvegetatie.

  • VAN DEN BON A., Uit de geschiedenis van het duizendjarige Sijsele, in 1000 jaar Sijsele, Brugge, 1976, p. 25.
  • VERSTRAETE D., De bewoning van Sijsele in de XVIIe eeuw, in 1000 jaar Sijsele, Brugge, 1976, p. 103-104.
  • WINTEIN W., Landschapsontwikkeling te Sijsele. Een historisch-geografisch overzicht vanaf de eerste ontginningen tot heden, in Bos en Beverveld, jaarboek 1967, nr. 2, p. 29-30.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

  • Omvat
    Groot Hof van Sint-Jan

  • Is deel van
    Sijsele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Awalstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9349 (Geraadpleegd op 28-02-2021)