Geografisch thema

Kloosterstraat

ID: 9360   URI: https://id.erfgoed.net/themas/9360

Beschrijving

Van de Dorpsstraat ten zuiden tot de Noordstraat-Kerkakker ten noorden, met L-vormig straatdeel langsheen parking ten noordwesten. Loopt tot het derde kwart van de 20ste eeuw tot aan de Veldstraat. Thans centrale noord-zuid-as in verkaveling ten zuidoosten van de Stationsstraat met onder meer sociale woonwijk (Coppietersstraat) aan oostzijde.

Overwegend woonfunctie en enkele openbare voorzieningen, zie "Vrije Basisschool Sint-Maarten" (nummer 4A-6), gemeentelijke sportzaal "Het Kompas" ten zuidwesten van de parking, een vrijstaand éénlagig complex onder platte bedaking daterend uit het laatste kwart van de 20ste eeuw en funerarium (ten zuiden van nummer 2), een ingebouwd complex in postmodernistische vormgeving. Zuidelijk deel van de straat gekenmerkt door heterogene rijbebouwing opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw.

Nummers 11-13, voormalige gemeenteschool opgericht in 1854 op initiatief van pastoor Karel Coppieters, na de bouw van de nieuwe school aan de overzijde van de straat in 1885 opgesplitst en omgevormd tot woonhuizen; enkelhuizen van twee bouwlagen, samen met nummer 9 (gerenoveerd) onder groot pannen schilddak; gecementeerde lijstgevels voorzien van schijnvoegen; nummer 13 met bewaard houtwerk (T-ramen) met kleine roedeverdeling in bovenlichten. Nummers 21-23-25-27, eenheidsbebouwing in spiegelbeeldschema opgetrokken volgens kadaster in 1903, getypeerd door arbeidershuisjes van twee traveeën en anderhalve bouwlaag onder pannen zadeldaken (nok evenwijdig met straat) met geschilderde en verankerde bakstenen lijstgevels op gecementeerde plint.

Aan oostzijde van de parking, gekoppelde of vrijstaande 20ste-eeuwse eengezinswoningen van twee bouwlagen onder pannen schild- of zadeldaken met al dan niet verharde voortuintjes voorzien van lage bakstenen tuinmuren met (buis-)leuningen of ijzeren hekken.

Noordelijk deel van de straat getypeerd door losstaande bebouwing uit het laatste kwart van de 20ste eeuw, aansluitend bij de bebouwing van de verkaveling in de Noordstraat en Kerkakker.

 • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Sijsele, 1855/3, 1886/6, 1906/4.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  : 2006


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in neoclassicistische stijl

 • Omvat
  Vrije Lagere Meisjesschool

 • Is deel van
  Sijsele

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kloosterstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/9360 (Geraadpleegd op 22-01-2021)