Geografisch thema

Kruisstraat

ID
9361
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9361

Beschrijving

Korte, doodlopende straat ten westen van de Kerkweg. Loopt tot de inrichting in 1952 van het militair domein ten zuiden van de Dorpsstraat, thans zogenaamd "Kwartier Sergeant Baron Gillès de Pélichy", westwaarts doorheen het domein "Rijckevelde" tot aan de grens met Sint-Kruis (Brugge), thans ten westen van het domein gekend als Rijckeveldestraat. Eerste vermelding als "Cruustrate" in 1358, in een leenboek van de Burg van Brugge van 1683 "Bruggeweg" genoemd, zie vermoedelijk teruggaand op de oude heerweg tussen Brugge en Gent, reeds vanaf de 13de eeuw niet veel meer in gebruik.

Woonfunctie. Basisbebouwing daterend uit het interbellum, aangevuld in de tweede helft van de 20ste eeuw. Nummers 9-15, samenstel van vier éénlagige interbellumwoonhuizen in spiegelbeeldschema onder pannen mansardedak; nummer 9 gerenoveerd en voorzien van nieuw parement. Veelal gekoppelde woonhuizen van twee bouwlagen, voorzien van puntgevel onder pannen zadeldak, enkele met verharde voortuinen afgescheiden van de straat door lage bakstenen of betonnen afsluitingen; zie onder meer nummer 24 met geajoureerde betonnen tuinafsluiting en bakstenen tuitgevel op schouderstukken met natuurstenen bolbekroningen, kleurrijk uitgewerkt door schildering van lateien en diamantkopvormige aanzet- en sluitstenen van ontlastingbogen; deels beglaasde deur met hekwerk en bovenlicht.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen te Brugge, 207 : Mutatieschetsen, Sijsele, 1929/12, 1934/13.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel VIII, Brugge, 1928, kolom 937-938.
  • VERSTRAETE D., De bewoning van Sijsele in de XVIIe eeuw, in 1000 jaar Sijsele, Brugge, 1976, p. 100.

Bron: CALLAERT G. & HOOFT E. met medewerking van SANTY P. & SNAUWAERT L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Hooft, Elise; Callaert, Gonda
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Kruisstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/9361 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Stad Damme

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.