Geografisch thema

Lampernisse

ID
9362
URI
https://id.erfgoed.net/themas/9362

Beschrijving

Kronkelende landweg van de Gentse Steenweg ten noorden naar de Zomerstraat-Oost ten zuiden. Gelegen in de wijk "Veldhoek" aan de rand van het verdwenen Maldegemveld, in de 17de eeuw gekend als "Veldstraat" en tot in de tweede helft van de 20ste eeuw als "Veldhoekstraat". Thans zogenaamd naar de historische hoeve "Lampernisse" gelegen ten westen van de nabijgelegen weg "Dijken", waarvan de oudste vermelding opklimt tot 1530. In de 17de eeuw is de herberg "De Zwarte Leeuw" aan de oostzijde van de weg gelegen. Weergave op de Ferrariskaart (1770-1778) als deels beboomde weg met -thans verdwenen- landweg aan oostzijde die de verbinding maakt met de huidige Veldhoekstraat. Zeldzame bebouwing onder meer in functie van tuinbouw aan noord- en zuidoostzijde (serre en kwekerij).

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel IX, Brugge, 1929, kolom 73-74.
  • WINTEIN W., Landschapsontwikkeling te Sijsele. Een historisch-geografisch overzicht vanaf de eerste ontginningen tot heden, in Bos en Beverveld, jaarboek 1967, nr. 2, p. 12.

Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Santy P. & Snauwaert L. 2006: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Damme, Deel I: Stad Damme, Deelgemeenten Hoeke, Lapscheure en Moerkerke, Deel II: Deelgemeenten Oostkerke, Sijsele en Vivenkapelle, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL17, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Callaert, Gonda, Hooft, Elise
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losse bestanddelen

  • Is deel van
    Sijsele


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lampernisse [online] https://id.erfgoed.net/themas/9362 (Geraadpleegd op )